Adresseavisen mener

Vi flyr mye fordi vi ikke har gode alternativer

Vi flyr mye i Norge. Hovedårsaken til det er at alternativene til forurensende flytrafikk er for dårlige.

Norge ligger på europatoppen i antall flyreiser. Det er ikke fordi vi er mindre klimabevisste, men fordi vi bor i et spredbygd land der alternativene til fly er dårlige, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Skal du reise mellom Trondheim og Oslo med fly, tar den totale reisen mellom tre og fire timer. Velger du toget, vil du bruke over sju timer på den samme strekningen. Stilt overfor slike alternativer er det ikke merkelig at mange velger fly.

Etter at FNs klimapanel la frem sin siste rapport har det oppstått en diskusjon om hva hver enkelt av oss kan bidra med for å kutte utslipp. Lederen av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ketil Kjenseth (V), sier til Adresseavisen at Norge bør vurdere å innføre en kvoteordning for hvor mange flyreiser hver enkelt av oss kan ha. Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) mener det er en dårlig løsning, og at det er både bra og nødvendig at vi flyr for å oppleve nye ting, sørge for verdiskapning og at mennesker møtes.

Norge er et land med store avstander. For mange er det både nødvendig og et gode å reise. I jakten på klimatiltak hver enkelt av oss kan bidra med, må vi passe oss for den moralske pekefingeren. Skal vi fly mindre, må de mer miljøvennlige alternativene bli bedre, raskere og mer tilgjengelige. I dag tar det fortsatt like lang tid med toget mellom Trondheim og Oslo som det gjorde for 20 år siden. Utbygging av en moderne jernbane er et langt mer fremtidsrettet tiltak enn å innføre kvoteordninger på fly.

Det er bare å se til Sverige for å finne gode eksempler på hva som virker for å få ned antall flypassasjerer. På strekningen Stockholm – Göteborg velger nå 30 prosent av alle reisende de nye hurtigtogene. 20 prosent bruker fly. Reisetiden med toget mellom de to svenske byene er litt over tre timer. Mange ville heller valgt tog mellom Trondheim og Oslo dersom reisetiden ble kuttet ned med et par timer.

I dag flyr nordmenn fire ganger mer enn svensker, og vi ligger på europatoppen i antall flyreiser. Årsaken er ikke at vi er mindre klimabevisste. Vi bor mer spredbygd enn i mange andre land, og alternativene til å ta fly er dårlige. Vi må likevel redusere flyrafikken. Det må skje gjennom å skaffe oss gode alternativer til å sette oss på flyet.

På forsiden nå