Adresseavisen mener

Vi flyr mye fordi vi ikke har gode alternativer

Vi flyr mye i Norge. Hovedårsaken til det er at alternativene til forurensende flytrafikk er for dårlige.

Norge ligger på europatoppen i antall flyreiser. Det er ikke fordi vi er mindre klimabevisste, men fordi vi bor i et spredbygd land der alternativene til fly er dårlige, skriver Adresseavisen på lederplass.  Foto: Espen Bakken

Skal du reise mellom Trondheim og Oslo med fly, tar den totale reisen mellom tre og fire timer. Velger du toget, vil du bruke over sju timer på den samme strekningen. Stilt overfor slike alternativer er det ikke merkelig at mange velger fly.