Adresseavisen mener

Utrente soldater kan ikke forsvare Norge

Skal man bli flink til noe, må man øve seg på det. Nato-øvelsen Trident Juncture viktig for å gjøre Natos soldater bedre til å forsvare oss i en krisesituasjon.

Trident Juncture viktig for å gjøre Natos soldater bedre til å forsvare oss i en krisesituasjon, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Derfor er det viktig å gjennomføre den store Nato-øvelsen som nå finner sted i Trøndelag. Rundt 50 000 soldater fra 30 land deltar med 70 skip, 130 luftfartøy og 10 000 kjøretøy i en av de største Nato-øvelsene i Norge på flere tiår.

Norge vil i en krisesituasjon være helt avhengig av assistanse fra Nato. Vårt medlemskap i forsvarsalliansen siden 1949 har vært selve hjørnesteinen i forsvaret av Norge. Gjennom vår tilknytning til Nato er det derfor naturlig at vi også er vertsland for slike store militære øvelser. I Trøndelag får styrkene god anledning til å trene på realistiske utfordringer.

Øvelsen skal teste evnen til å motta forsterkninger og operere sammen i Nato. Scenarioet er at et Nato-land er angrepet, og alliansen skal flytte store styrker og materiell dit for å forsvare landet. Trident Juncture bidrar til at alle Nato-land får øvd sammen og til at ulike forsvarsgrener og det sivile samfunnet trener på de utfordringene som slike store forflytninger gir. Et Nato som fungerer godt sammen og som har kunnskap og kompetanse om vinterkrig, glatte veier og logistiske utfordringer, gjør vår forsvarsallianse bedre i stand til å reagere, dersom det en dag skulle bli nødvendig.

Russland har protestert mot øvelsen, men det er liten grunn til å tro at Trident Juncture vil resultere i en forverring av forholdet vårt til våre naboer i øst. Militære styrker må trene for å opprettholde sin styrke. Store Nato-øvelser på norsk jord er ingen ny situasjon. Ved å legge øvelsen langt unna vår felles grense med Russland, har Norge og Nato tatt de nødvendige forholdsregler for ikke å provosere Russland unødig. Også russerne må forstå nødvendigheten av militære øvelser, og de gjennomfører mye større øvelser selv, tett opp mot Natos grenser.

Øvelsen skaper noen utfordringer. I de kommende dagene vil vi møte stengte veier, lange køer og restriksjoner for det sivile liv. Det er en liten pris å betale for et Nato som er kompetent og slagkraftig.

På forsiden nå