Adresseavisen mener

Mors rolle må ikke undervurderes

Tanken bak en tredeling av fødselspermisjonen er god. Det er bra både for far og barn at far får mer tid til babyen.

Far får nå ei uke mer øremerket pappaperm i den nye tredelingen av foreldrepermisjonen. 

Saken oppdateres.

I tillegg fremmer det likestilling på hjemmebane og i arbeidslivet. Likevel, en tredeling er ikke uproblematisk. Det kan gå på bekostning av den helsefremmende ammingen når mor er mindre hjemme.

Regjeringen varslet nylig at de ønsker å utvide fedrekvoten for foreldre som velger 80 prosent dekningsgrad, altså lengre permisjon med 80 prosent lønn. Det betyr at det blir 19 uker til mor, 19 uker til far og 18 uker igjen til fellesperioden som paret kan fordele fritt. Ukene til fri fordeling blir dermed redusert. Det er allerede vedtatt en tredeling for dem som velger 100 prosent dekningsgrad.

Aldri har far hatt flere uker øremerket permisjon enn i 2018, og pappaperm er riktig. Far er en viktig omsorgsperson, også i starten på livet til barnet. Selv om vi i utgangspunktet er for individets frihet og derfor muligheten for at par selv velger hvordan de vil fordele permisjonen, viser det seg at øremerket pappaperm fører til at flere fedre velger å være hjemme.

Samtidig er det en stor belastning for kvinner å få barn. Selv for dem med lette svangerskap, er fødsel, barsel og natteamming en fysisk og psykisk påkjenning. Ferske mødre trenger tid til restitusjon og til å amme barnet.

Å verne om ammingen er viktig. Helsemyndighetene anbefaler seks måneder fullamming av barn, og det anbefales at babyer får brystmelk i et år. Amming er gunstig både for mor og barns helse. Jordmorforbundet ser en tendens til at ammingen går ned i takt med at mor får færre permisjonsuker. Hvis ordningen også fører til at flere kvinner tar ulønnet permisjon, er det heller ikke bra. Det går utover pensjon, livslønn og sykerettigheter.

Tredelingen av foreldrepermisjon er en hard nøtt å knekke. Likestilling er viktig, men man skal heller ikke underslå at mor spiller en helt spesiell rolle i barselomsorgen.

LES OGSÅ: Mobilbruk bak rattet må straffes med prikk

På forsiden nå