Adresseavisen mener

Mors rolle må ikke undervurderes

Tanken bak en tredeling av fødselspermisjonen er god. Det er bra både for far og barn at far får mer tid til babyen.

Far får nå ei uke mer øremerket pappaperm i den nye tredelingen av foreldrepermisjonen.  Foto: Illustrasjonsbilde/Shutterstock

I tillegg fremmer det likestilling på hjemmebane og i arbeidslivet. Likevel, en tredeling er ikke uproblematisk. Det kan gå på bekostning av den helsefremmende ammingen når mor er mindre hjemme.