Adresseavisen mener

Støtten til barnefamilier må bli mer treffsikker

I stedet for å øke barnetrygden for alle, uansett inntekt, bør pengene brukes slik at de bedre treffer dem som trenger det aller mest.

Nestleder og finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad og KrF vil ha mer penger til økt barnetrygd for alle. En massiv økning i barnetrygden for alle er både kostbart og lite effektivt, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

En massiv økning av barnetrygden, slik KrF nå krever, er både kostbart og lite effektiv.

KrF la før helga frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Partiet som nå skal inn i budsjettforhandlinger og regjeringsforhandlinger med Høyre, Frp og Venstre, vil øke rammen for barnetrygd med 3,3 milliarder kroner neste år. Det skal gi hvert enkelt barn 3200 kroner mer i året, eller 266 kroner mer i måneden. På sikt vil KrF øke den totale rammen for barnetrygd med hele 10 milliarder.

Når så store summer skal strøs utover alle barnefamiliene i landet, blir det lite til hver enkelt. En økning på et par hundrelapper i måneden vil være et beskjedent bidrag til de som tjener aller minst.

Barnetrygden har stått uforandret på 970 kroner i måneden siden 1996. I dag brukes 15 milliarder kroner på barnetrygd hvert år. Siden satsene for hvert barn har vært de samme i mange år, har verdien av barnetrygden stadig blitt mindre på grunn av prisstigningen. Mange som i dag mottar barnetrygd er barnefamilier som klarer seg godt uten at disse pengene kommer inn på konto en gang i måneden.

Det er viktig å styrke økonomien til de barnefamiliene som sliter. Men det finnes andre tiltak som regjeringen bør vurdere, fremfor en generell økning av barnetrygden til alle. Behovsprøving av barnetrygden, økt engangsstønad ved adopsjon eller fødsel, og gratis barnehage for en families tredje barn, er virkemidler som lettere kan skrus sammen på en måte som bidrar til å utjevne forskjeller, bekjempe barnefattigdom og styrke de som står svakest økonomisk.

KrF vil finansiere den økte barnetrygden med økte skatter for dem som tjener mye. Regjeringspartiene vil neppe gå med på det. Skal de minst bemidlede barnefamiliene få styrket sin økonomi, bør det heller brukes virkemidler som spesielt rettes inn mot denne gruppen.

På forsiden nå