Adresseavisen mener

Bedre sent enn aldri for trehusene i Levanger

Levanger sentrum har fått en sjelden mulighet til å utvikle og skape nytt liv gjennom fredningen av den unike trehusbebyggelsen. Det kan bidra til å bøte på noen av de byutviklingstabbene som er begått tidligere.

Store deler av den gamle trebegyggelsen i Levanger sentrum skal nå fredes. Det er et bidrag til å rette opp byutviklingsfeil fra tidligere år, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Regjeringen har vedtatt at totalt 152 bygninger helt eller delvis skal vernes etter kulturminneloven. Vedtaket innebærer at gater, plasser og parker også skal fredes. På den måten sikrer nasjonale myndigheter bevaring og bruk av en unik bygningsmasse. For ti år siden sørget Riksantikvaren for å innføre midlertidig fredning av to bygårder som kommunen sa ja til å rive. Nå følges vedtaket opp med et permanent vern av hele området.

For ti år siden var det mange som mente at vern av gamle bygg midt i sentrum ville virke hemmende på den fremtidige utviklingen av Levanger. I dag innser de aller fleste at et slikt vern heller er en unik mulighet til å utvikle og fornye et sentrum. Levanger, som mange andre bysentra, har opplevd at aktiviteten har tapt i konkurransen med kjøpesentra utenfor byene hvor du kan kjøre til døra og parkere gratis.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier at fredningen kan få stor betydning og skape økt aktivitet og turisme. Vi håper han har rett i det. En rekke norske byer sliter med at aktiviteten i bykjernen dør ut. Gjennom vernet har Levanger fått en unik mulighet til å skape turisme, næringsliv og aktivitet – midt i byen. Da må politikere, næringsliv og privatpersoner sørge for å fylle de vernede byggene med noe som skaper liv og røre. Trehusmiljøet i Levanger skal ikke være et museum, bygningene skal brukes og skape nytt liv.

For noen år siden sa daværende riksantikvar Jørn Holme at Levanger sentrum var en rubin. Han pekte på hvilken nasjonal kulturskatt kommunen satt på. Den skatten har ikke kommunen tatt godt nok vare på. Få andre byer har hatt et så godt utgangspunkt til å skape et trivelig bysentrum, men de har i stedet flyttet handelen til kjøpesentra utenfor,og latt sentrumsområdet dø ut.

Levanger i ferd med å melde seg ut av bevegelsen «Slow City». Det prosjektet klarte ikke å snu utviklingen. Vern av trehusbegyggelsen kan være en anledning til å rette noen gamle feil.

På forsiden nå