Adresseavisen mener

Trondheim SV er et forbilde foran valget

Mona Berger (t.v.) og Ingrid Marie Sylte Isachsen vil begge bli SVs førstedame i Trondheim.  Foto: Espen Bakken, Adresseavisen

Saken oppdateres.

Trondheim SV har gått til det uvanlige skritt å nominere tre kvinner på topp til neste års kommunevalg. Nominasjonskomiteen har foreslått Mona Berger på førsteplass, og Ingrid Marie Sylte Isachsen på andreplass. Berger er i dag fylkesleder for Fellesorganisasjonen i Trøndelag. 21 år gamle Isachsen er til tross for sin unge alder allerede en respektert bystyrepolitiker.

På tredjeplass har partiet foreslått Efia Maria Damba fra Klæbu. For alle de politiske partiene er det viktig at Klæbu blir representert på en god måte. Innbyggerne i Trondheim vil nok merke lite til sammenslåingen av de to kommunene, men for Klæbu blir forskjellen stor. Fram til valget har Klæbu et eget kommunestyre med 23 medlemmer. At mange er redde for at Klæbus innflytelse drukner i den nye storkommunen, er ikke rart. Derfor har hele det politiske Trondheim et ansvar for å ivareta alle delene av kommunen.

Allerede da nominasjonskomiteen la fram sin innstilling, var det klart at det blir kamp om førsteplassen i SV. Ingrid Marie Sylte Isachsen har varslet at også hun ønsker førsteplassen. Det er en konkurranse om posisjoner vi gjerne skulle sett mer av. Å være heltidspolitiker i Trondheim er en svært privilegert posisjon. Man har en unik mulighet til å utøve politikk og påvirke samfunnsutviklingen til beste for byens innbyggere. Derfor burde langt flere melde seg til tjeneste for partiet sitt og kommunen man bor i. Mediene har sikkert sin del av ansvaret for at nominasjonsstrid ofte blir forbundet med konflikt. Slik trenger det nødvendigvis ikke å være. At det er kamp om plassene, er tvert imot et sunnhetstegn for lokaldemokratiet. Det er ekstra gledelig at to unge kvinner kjemper om toppen i SV. Det bidrar til å gjøre nominasjonsprosessen mer åpen.

Da Snorre Valen overraskende trakk seg fra Stortinget, var vi bekymret for rekrutteringen i partiet. Den bekymringen har SV gjort til skamme. Lars Haltbrekken har fylt Valens sko på en god måte på Stortinget og er en nasjonal stemme i klimapolitikken. I Trondheim har Ottar Michelsen gjort en solid figur etter at byens markante varaordfører Knut Fagerbakke takket for seg etter mange år i politikken. Det siste året har SV tatt en tydeligere rolle som opposisjonsparti og signalisert at de har høyere ambisjoner enn å være et haleheng til Arbeiderpartiet. Det lover godt for partiet at de har så mye selvtillit at det også blir kamp om de viktigste posisjonene.

På forsiden nå