Adresseavisen mener

Stortinget bør ikke skjule pengebruken

De politiske partiene på Stortinget bør følge samme prinsipp om åpenhet og innsyn som de har pålagt offentlige virksomheter å gjøre.

Stortinget bør sørge for at det er åpenhet rundt partigruppenes bruk av pengene de mottar, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

I løpet av de siste fem årene har Stortinget bevilget 862 millioner kroner over statsbudsjettet til partigruppene på Stortinget. Dette er penger partiene får for at partigruppene kan drive sin virksomhet slik at representantene kan gjøre jobben sin. Dette kommer i tillegg til pengene Stortinget bruker til å dekke politikernes reiser, lønninger og kostnader til bolig.

Aftenposten har bedt om innsyn i hvordan partiene bruker disse pengene, men fem partier nekter. Ap, Høyre, Frp, Venstre og Sp sier nei til å utlevere en detaljert oversikt over pengebruken, mens MDG, KrF, Rødt og SV har sagt ja. Stortinget har gjennom Offentlighetsloven krevd åpenhet om pengebruken i offentlig virksomhet, men denne loven omfatter ikke partienes grupper på Stortinget.

Partiene som nekter begrunner dette blant annet med personvernhensyn, at partigruppene ikke er en offentlig institusjon og at regnskapsrapportene er tilgjengelige for offentligheten. Det er en underlig holdning. Personsensitive opplysninger kan sladdes og regnskapene de viser til gir ingen oversikt over hver enkelt utgift som pengene brukes på. Mens offentlige virksomheter må offentliggjøre detaljene om sitt pengebruk, gjelder det andre regler for partigruppene på Stortinget. Det er problematisk.

Åpenhet om bruken av fellesskapets penger er et viktig prinsipp i et demokrati. Politikerne har gode arbeidsvilkår og lønnsbetingelser. De lever på skattebetalernes penger og hemmelighold kan være egnet til å så tvil om de bruker disse pengene på en god nok måte. Offentligheten må ha mulighet til å kontrollere om de politiske partiene bruker pengene slik de skal, på samme måte som vi har innsyn i pengebruken i offentlig virksomhet. Ved å nekte innsyn kan det skapes en mistanke om at de har noe å skjule.

Stortingets regelverk gir partiene anledning til å nekte innsyn. Fremfor å skjule seg bak det, burde Stortinget endret regelverket og skapt mer åpenhet om pengebruken.

På forsiden nå