Adresseavisen mener

Twitter løser ikke politiets utfordringer

Når politiet ikke informerer om alvorlige hendelser, kan det gå på tilliten løs.

Det skjer for ofte at politiet ikke kommuniserer med mediene etter ulykker og andre alvorlige hendelser. 

Saken oppdateres.

Politiet bruker Twitter for å kommunisere og informere mediene og offentligheten om pågående hendelser. Det er ikke en løsning som fungerer tilfredsstillende.

I en ny undersøkelse svarer norske journalister at denne metoden ikke fungerer godt nok og oppfyller ikke politiets egne retningslinjer for hvordan de skal informere allmennheten. Siden det nye nødnettet ble innført i 2011 har politiet valgt Twitter som kanal ut til redaksjonene og til offentligheten når små og store hendelser oppstår.

LES OGSÅ: Uholdbart at overgrepssaker ikke etterforskes

Undersøkelsen, der 658 journalister har svart, viser at over halvparten av de spurte mener kommunikasjonen med politiet ble dårligere etter at Twitter ble tatt i bruk som politiets kanal ut til offentligheten.

Mange mener politiet ikke gir tilstrekkelig informasjon i meldingene som sendes ut, og at de ikke tar telefonen når mediene ringer. I mange tilfeller unnlater politiet å tvitre i det hele tatt. Ofte kommer meldingene så sent av mediene ikke har mulighet til å rykke ut for å dokumentere det som skjer, eller for sent til å kunne varsle befolkningen om pågående hendelser. I politiets egne retningslinjer heter det at de alltid skal tvitre om trafikkulykker, brann og store alvorlige hendelser. Norske journalister og redaktører opplever ofte at det ikke skjer.

LES LEDEREN: På tide å skjerpe inn på bruk av glattcelle

Politiet har en plikt til å informere om hva som skjer. Når politiet ikke kommuniserer går viktig informasjon tapt og samfunnet mister muligheten til å vite hva politiet holder på med. Det kan svekke tilliten til politiet. Åpenhet og trygghet, rettssikkerhet og pressefrihet sikres gjennom at mediene og befolkningen har mulighet til å dokumentere, observere og kontrollere hva politiet foretar seg når forbrytelser eller alvorlige hendelser oppstår. Den muligheten svekkes når politiet venter med å fortelle om pågående hendelser på Twitter til de er over, eller unngår å informere i det hele tatt.

Kritikken mot politiet er ikke ny, men lite har skjedd. Nå varsler Politidirektoratet at de vil innføre et nytt system der det lages en egen kanal til mediene. Det er et riktig skritt, men det vil ta tid før det er på plass. Frem til et slikt system er klart må de i det minste svare på telefonen når mediene ringer i det alarmen går.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå