Adresseavisen mener

En ny grønn strek må verne mer av matjorda

Bystyret i Trondheim har vedtatt at den grønne streken, som verner dyrket mark mot utbygging, skal trekkes opp på nytt. Det må føre til at flere landbruksområder vernes.

Bystyret i Trondheim skal gjennomføre en ny behandling av grønn strek. Da må de gripe muligheten til å styrke vern av landbruksareal i Trondheim, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Den grønne streken gjennom Trondheim ble vedtatt i 2016. Rådmannen la opprinnelig opp til at langt flere områder skulle legges bak en slik strek, men det ble gjort omfattende endringer under den politiske behandlingen. I det endelige vedtaket ble store områder tatt ut av planen.

Etter avsløringene rundt Kystad-saken ble saken igjen aktualisert gjennom et forslag om krav til ny behandling. Forslagsstillerne, Marte Løvik (Sp), Erling Moe (V), Geirmud Lykke (KrF) og Ola Lund Renolen (MDG), mente behandlingen fra 2016 ikke var Bystyret verdig og at det manglet moralsk legitimitet.

Gjennom forslaget har politikerne gitt seg selv en mulighet til å rette opp gamle feil og sørge for at jordvern blir satt høyere på den politiske dagsorden. Den muligheten må de gripe. Byen vokser og det er behov for flere boliger, men det kan ikke skje på bekostningen av landbruksareal hvor vi skal dyrke maten vår.

Trondheim kommune har ingen stolt historie når det gjelder å ta vare på dyrket mark. I perioden mellom 2004 og 2015 var Trondheim den kommunen i landet hvor det ble ødelagt mest matjord. En slik utvikling må det bli slutt på. Når den nye grønne streken skal tegnes må flere områder med dyrket mark gis varig vern mot utbygging og ødeleggelser. Det er bare gjennom forpliktende og langsiktige planer for vern av dyrket mark at matjorda berges og hvor vi sikrer vår evne til å opprettholde en stabil matproduksjon.

En ny og bedre plan for den grønne streken vil også være en anledning til å få byutvikling og boligbygging inn på et bedre spor. Den nye planen skal bli en del av den store byutviklingsstrategien og skal sees i sammenheng med rekkefølgen for hvilke nye boligområder som skal etableres. I stedet for å åpne opp for store nye boligfelt langt unna sentrum, kan de nå sørge for at sentrumsnære boligområder bygges først. Byen bør vokse fra innsiden og utover, ikke omvendt.

På forsiden nå