Adresseavisen mener

Senterpartiet kan ikke styre ulveforskningen

Senterpartiet roper ulv om ulveforskning. Det er svært uheldig at politikere på Stortinget sår tvil om integriteten til NTNU Vitenskapsmuseet, som skal kartlegge den norske ulvens genetiske opphav.

Sentrale Sp-politikere prøver å så tvil om integriteten til Vitenskapsmuseet i Trondheims forskning på den norske ulvestammen. Det er et forsøk på en politisk kontroll av forskningen som vi vanligvis ser i landet vi ikke liker å sammenligne oss med, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Vitenskapsmuseet i Trondheim fått i oppdrag av Miljødirektoratet å finne ut hvor den norske ulven opprinnelig kommer fra. Ved å samle inn et omfattende genetisk materiale fra ulv i Norge skal forskningen gi svar på om den norske ulven har innvandret naturlig, eller om det er hold i teorien om at ulvene er satt ut i norsk natur.

Arbeidet skal ledes av professor Hans K. Stenøien, og det har fått flere sentrale senterpartipolitikere til å reagere. Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) sa til Nationen at hun mener forskeren er lite habil fordi han tidligere har skrevet en kronikk der han sier at ulvestammen i Norge består av immigranter østfra. Sps Sandra Borch mener det er et klart brudd på Stortingets vedtak om en uavhengig granskning at Stenøien og Vitenskapsmuseet har fått oppdraget.

En slik politisk innblanding i forskningen er oppsiktsvekkende og sterkt kritikkverdig. De to stortingsrepresentantene sår tvil om integriteten til en forsker og en forskningsinstitusjon på bakgrunn av en gammel aviskronikk. At en forsker tidligere har deltatt i en offentlig debatt om naturforvaltning, der han også kritiserte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums ulvesyn, betyr ikke at han ikke er i stand til å forske på ulv uten å være forutinntatt.

Forskning må stå utenfor politisk påvirkning. Kvaliteten på arbeidet må vurderes ut fra vitenskapelige kriterier, ikke politikernes agenda. Når resultatene av ulveforskningen er klart, vil arbeidet ligge åpent for alle som vil gå forskernes arbeid etter i sømmene.

Utspillene kan ikke tolkes som noe annet enn at Sp ønsker å håndplukke forskere som skal utføre oppdraget og prøve å sikre at konklusjonene passer med partiets ønske om å utrydde all ulv i Norge fordi den ikke er norsk. Ulvemotstanderne på Stortinget er på en farlig vei når de diskrediterer en forsker på denne måten. Dette er et forsøk på politisk kontroll av forskere som vi vanligvis ser i land vi ikke liker å sammenligne oss med.

På forsiden nå