Adresseavisen mener

På tide å verne det som er igjen av fugleområder

Byutvikling, boligbygging og tilrettelegging av friluftsområder har gjennom mange år ført til at fuglelivet i Trondheim stadig har fått det vanskeligere.

Byutvikling og boligbygging har ført til at mange områder langs fjorden ikke lenger er egnet for sjøfugl. Nå må de urørte områdene som fortsatt finnes i fjæra langs fjorden vernes mot inngrep, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Det er på høy tid at politikerne iverksetter tiltak som kan bedre situasjonen for fugler som lever og hekker nært sjøen og langs elvene. En rekke områder i fjæra langs Trondheimsfjorden er omgjort til boligområder, småbåthavner og turstier. Store deler av fjæra mellom Lade og Malvik, som tidligere var viktige områder for vadere og sjøfugl, er i dag utbygd.