Adresseavisen mener

Tre nøtter til trondheimspolitikerne

Byens politikere har tatt juleferie. Det har de fortjent. Men neste år står det nye utfordringer i kø. Her er tre politiske nøtter som må knekkes i 2019.

2019 vil by på flere politiske nøtter å knekke for byens politikere. Metrobussen, nytt campus og utvikling av sentrumsnære boliger er noen av oppgavene det må tas fatt på, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Nøtt 1: Høsten 2019 skal de nye metrobussene settes inn i trafikk. Før vi kommer dit skal mye arbeid være unnagjort. Nye holdeplasser og knutepunkter skal på plass. Det gjenstår fortsatt byggearbeid for 800 millioner kroner før første fase er klar. Vi trenger stram styring for å rekke det.

Metrobussen burde vært et prosjekt som skaper begeistring, men mange er bekymret for pengebruken og om de nye bussene vil fungere. Den stramme fremdriftsplanen må holdes dersom bussene skal stå klare i august. Mange spør seg om Trondheim vil klare et så stort løft. Det må politikerne overbevise oss om. Det er avgjørende å få på plass et nytt kollektivsystem som fungerer godt fra dag én.

Nøtt 2: 2019 blir et avgjørende år for utviklingen av NTNUs nye campus. Byens politikere må jobbe hardt for å få trukket NTNU inn mot sentrum slik at byen og campus kan utvikles sammen. Staten har sagt ja til prosjektet, men pengene er fortsatt ikke på plass. Neste år må byens politikere legge seg i selen for å få på plass avklaringene, starte prosjektet og sikre penger.

I løpet av året ble det avklart at fengselstomta bak Studentersamfundet kan bygges ut gjennom å lage en fylling i Nidelva. Det betyr at det er mulig å trekke campus nærmere byen. Samtidig må politikerne sørge for at de grønne områdene rundt Gløshaugen fortsatt blir bevart. God dialog og klare politiske føringer for hvor NTNU skal vokse, er en forutsetning for et campus som fungerer godt for alle.

Nøtt 3: Den siste nøtta som må knekkes, er å skape mer utvikling og boligbygging i de sentrumsnære områdene. Nyhavna, Tempe og Sorgenfri er aktuelle områder som det bør settes fart på. En levende by må vokse innenfra og utover. Neste år kommer det en ny politisk runde om grønn strek. Der er det muligheter for å rette opp byens verstingstempel som den kommunen som har bygget ned mest dyrket mark. Potensialet for at flere kan bo nært sentrum er stort, men det trengs politiske avklaringer før det kan skje. Vi imøteser et politisk arbeid neste år som knekker byens nøtter.

På forsiden nå