Adresseavisen mener

Trøndersk vekstmotor langs Namdalskysten

Noen vekstkommuner havner ufortjent i skyggen.

Den gigantiske merden Aquatraz har ligget i Eiterfjorden i Ytre Namdal siden oktober. 

Saken oppdateres.

Visste du at Ytre Namdal huser noen av de mest verdiskapende kommunene i hele Trøndelag? Det skyldes i stor grad Trøndelags største eksportnæring, havbruk. At laks er lukrativt, er velkjent for alle som har kastet et blikk på skattelistene, og den som tenker på trøndersk eksport, tenker ofte på oppdrettsanleggene på Hitra og Frøya. Nordligere havbrukskommuner havner derimot ofte i skyggen.

LES SAKEN: Lakseoppdrett danker ut annet næringsliv

Det gjelder ikke minst namdalskommunene Vikna og Nærøy, som skal slås sammen i 2020. Konsulentselskapet PwCs oversikt over verdiskapingen i Trøndelag, som Adresseavisen har omtalt, viser at de 5 000 innbyggerne i Nærøy sto for en verdiskaping på 1,2 milliarder kroner i fjor, mens de 5050 viknaværingene bidro med hele 2,6 milliarder. Til sammenligning trengs 24 000 stjørdalinger for å skape 3,3 milliarder.

Faktisk er Viknas bidrag til den trønderske verdiskapingen større enn Hitras. Rett nok er Frøya på en klar førsteplass blant kystkommunene, men hva annet kan man vente av en kommune som deler navn med den norrøne fruktbarhetsgudinnen?

Verdiskaping åpner også for innovasjon. Onsdag omtalte Adresseavisen en laksemerd fra Nærøy med det fengslende navnet Aquatraz. Merden skal blant annet hindre rømming og lakselus ved hjelp av stålvegger og et system for vanngjennomstrømming. I samme kommune skal det investeres en halv milliard i et nytt settefiskanlegg.

LES LEDEREN: I dag kan vi feire at Trøndelag blir større

Kystkommunene i Ytre Namdal har betydelig lysere framtidsutsikter enn nabokommunene i innlandet. Der truer fraflytting og en befolkning som stadig blir eldre med å legge press på de offentlige tjenestene og gjøre kommunene mindre attraktive for næringslivet. Kystkommunene kan derimot antakelig nyte godt av at markedet for sjømat vil vokse i mange år framover. Den globale velstandsøkningen og det faktum at fisk er et mer klimavennlig alternativ til kjøtt, vil bidra til ytterligere vekst.

For at en kommune skal lykkes med å skape store verdier, trengs hardt arbeid, flaks og støtte fra myndighetene. Ingen vet hvordan morgendagens markeder vil være eller hvilke kommuner som vil treffe blink i framtida. Men at ytternamdalingene fortsatt vil tjene penger på fisk, er det liten tvil om.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå