Adresseavisen mener

Riktig at noe bygges, spørsmålet er hvordan

En omfattende utbygging mellom Trondheim sentrum og fjorden kan bli vedtatt i bygningsrådet tirsdag. Byen trenger nye bygninger i dette området, men vi håper politikerne tenker seg godt om før de sier ja til noe som vil endre og delvis stenge trondhjemmernes utsikt til sjøen.

Stort prosjekt: Trondheim stasjonssenter er ikke ferdig tegnet, men fra Jernbanebrua kan utsikten bli omtrent slik.  Foto: ARKIPLAN/ASPLAN VIAK

Saken oppdateres.

Prosjektet, Trondheim stasjonssenter, er plassert mellom dagens jernbanestasjon og politihuset. Planen er å bygge nytt trafikknutepunkt, forretninger, kontorer og boliger i opptil åtte etasjer. Totalt kan bygningene bli på over 90 000 kvadratmeter. Det er dobbelt så mye som storhallen på Nidarø og på størrelse med den planlagte campusutbyggingen ved NTNU.

Utbyggeren, et selskap som er eid av Trondheim Bussterminal, Bane Nor Eiendom og Trondheim kommune, vil bygge mellom seks og åtte etasjer. Rådmannen anbefaler at politikerne senker høyden med én etasje- Vi er enige med rådmannen i at åtte etasjer blir for høyt. Sett fra Jernbanebrua og Fjordgata er det fare for at de nye bygningene vil fortone seg som en mur. Utsikten til fjorden fra Møllenberg, Rosenborg og områdene rundt, vil også bli svært redusert av så brede og høye bygninger. Det vil være en fordel for byen om bygningene blir mer oppdelt. Større avstand mellom dem vil både gi bedre utsikt og gjøre området mer tilgjengelig. Det trengs, siden stasjonssenteret blir innfallsport til Brattørkaia, som trenger mer aktivitet.

Vi får ofte inntrykk av at utbyggere som ber om tillatelse til å bygge i sentrum, legger på en etasje mer enn det de regner med å få godkjent. Men det er ikke bare byggehøyden som avgjør hvordan bygninger fungerer i omgivelsene. Brede og halvhøye bygninger tar mer utsikt og blir ofte mer dominerende enn bygninger som er høye og smale.

Vi er tilhengere av at noe bygges på dette sentrums-nære arealet som er altfor dårlig utnyttet slik det ligger i dag. Et effektivt trafikknutepunkt for tog, buss og båt blir en verdifull tilvekst til byen. Nye bygninger vil også gi et betydelig antall boliger. Det vil komme Midtbyen til gode i ei tid da handelen er i ferd med å avta. Likevel mener vi politikerne må se med svært kritisk blikk på hvordan det skal bygges.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå