Adresseavisen mener

Vi må styrke arbeidet mot overgrep i utlandet

Det dukker stadig opp saker der nordmenn kjøper og betaler for å se direkteoverførte seksuelle overgrep av barn på nettet. Nå vurderer norsk politi å etablere kontor på Filippinene for å styrke etterforskningen av slike forbrytelser. Det er et nødvendig tiltak.

Norge må styrke arbeidet mot sexovergrep på barn i fattige. Det er bra at norsk politi nå vurderer å plassere polititjenestemenn på Fillippinene for å etterforske saker der nordmenn er med på å bestille og betale for å se på at barn misbrukes, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Adresseavisen har dokumentert gjennom flere reportasjer hvordan fattige barn, særlig på Filippinene, utsettes for uhyrlige seksuelle overgrep. Forbrytelsene filmes og sendes direkte ut på nettet. Hjemme i Norge og andre vestlige land sitter det mennesker som ser på og betaler for at slike overgrep skal skje. Omfanget er stort, og i de siste årene har flere nordmenn blitt pågrepet og straffeforfulgt for denne virksomheten. Men det er all mulig grunn til å tro at mange overgrep aldri blir oppdaget og at en rekke nordmenn som betaler for grusomhetene, aldri blir avslørt.

Etterforskningen av slike saker er komplisert fordi forbrytelsene ikke stanser ved landegrensene, direkteoverføringene er vanskelig å oppdage og de som betaler for dem kan skjule seg på nettet. Politisamarbeidet over landegrensene har ikke vært effektivt nok og pengebeløpene som sendes mellom Norge og Filippinene for å betale for å få se på forbrytelsene, er så lave at de ikke utløser noen alarmer hos norske myndigheter.

Tirsdag skrev Adresseavisen at norsk politi er på plass i Manila for å se på muligheten for å etablere et kontor på Filippinene slik at norsk politi er permanent til stede for å etterforske nordmenn som kjøper voldtekter på nettet.

Stilt overfor kriminalitet på tvers av landegrenser og skjult dypt inne i nettet, trenger vi et norsk politi som viser handlekraft. Norsk politi på plass i Manila vil styrke politiets evne til å samarbeide med det lokale politiet og på den måten få straffeforfulgt nordmenn som kjøper seksuelle overgrep av barn. Erfaring viser at det ofte er vanskelig å samarbeide om etterforskningen når politiet sitter i hver sin verdensdel. Norge må ta ansvar for å stanse forbrytelser som nordmenn begår mot barn i fattige land. Et eget kontor en del av verden der det meste av slik kriminalitet foregår, kan være et viktig bidrag for å avsløre nordmenn som deltar i denne virksomheten, og få dem stilt for retten her hjemme.

På forsiden nå