Adresseavisen mener

Exit Trøndelag

Få hadde trodd det var et trønderopprør som skulle prege dagen da Erna Solberg fikk oppfylt sin store drøm.

Linda Hofstad Helleland (H) forlater Barne- og familiedepartementet i Oslo tirsdag. Selv om trønderne ikke kan klage på svak representasjon over tid, er dette en dårlig dag for vår landsdel, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Det er lett å forstå at det er litt av et puslespill å sette sammen en firepartiregjering, men det er skuffende at Solberg ikke har vært mer opptatt av å gi sitt mannskap en større geografisk legitimitet. For første gang siden Torbjørn Jaglands dager har vi fått en regjering uten én eneste statsråd fra Trøndelag. Selv om trønderne ikke kan klage på svak representasjon over tid, er dette en dårlig dag for vår landsdel. At opposisjonen tar i bruk store ord, er som forventet. Da er det mer alarmerende hvor sterkt det reageres blant høyrefolk lokalt. - I beste fall er dette uttrykk for dårlige rådgivere. Hvis ikke er det et uttrykk for en maktarroganse vi ikke kan finne oss i, uttalte Ørland-ordfører Tom Myrvold (H). Det er kraftig kost som tyder på at statsministeren har tatt for lett på de geografiske spenningene.

18 av de nye statsrådene er fra Vestlandet eller det sentrale Østlandet. Ideelt sett skal en statsråd representere hele landet. Samtidig vet vi at hvor man har sitt daglige virke, betyr mye for hvilke saker man engasjerer seg i. Det handler ikke om hvilken dialekt man snakker, men hvem man snakker med, lytter til og bryr seg om. Klæbyggen Linda Hofstad Helleland måtte etter tre år forlate Solbergs regjering. Hun har vært en engasjert og hardtarbeidende politiker som har brukt mye tid i landsdelen. Helleland har ikke bare vært viktig for Høyre, hun har også vært en døråpner for hele Trøndelag. Når hun nå går tilbake til Stortinget får hun en betydelig jobb med å sørge for at Trøndelag blir sett og hørt i fortsettelsen.

Det har ligget i kortene at Sør- og Vestlandet vil komme styrket ut av en regjering dominert av Høyre, Frp og KrF. Det er bare å gløtte på partienes oppslutning i de ulike fylkene. Alle de borgerlige partiene står relativt svakt i vår landsdel. Det er likevel for enkelt å rette sinnet mot statsministeren. De fire borgerlige partiene bør også se på seg selv med et kritisk blikk. Det er ikke slik at aktuelle trønderske statsrådskandidater står i kø. Partiene har en jobb å gjøre med å bygge opp politikere som har tillit og kan ta på seg større oppgaver. De borgerlige trønderne har aldri vært dem som har slamret mest med dørene. Forhåpentligvis vil den trønderfrie regjeringen fungere som en vekker. Gode resultater for Trøndelag kommer ikke av seg selv.

Forhåpentligvis får det politiske Trøndelag med dette ny motivasjon til å jobbe hardt for regionen.

På forsiden nå