RBK-ledelsen må lære av skittentøyvasken

Rettssaken mellom Kåre Ingebrigtsen, Erik Hoftun og Rosenborg endte i et hemmelig forlik etter to dagers skittentøyvask i åpen rett. Både RBK-ledelsen og de to trenerne burde ha sørget for at saken aldri gikk så langt.

Rettssaken mellom trenerne og RBK endte onsdag med et forlik. Denne skittentøyvasken for åpen rett kunne vært unngått, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

De to dagene i retten ga offentligheten viktig innsyn i hvordan en fotballklubb drives, og hvilket rettsvern trenere i toppidretten har. Forhandlingene har gitt et inntrykk av en oppsigelsesprosess mot Ingebrigtsen og Hoftun som ikke holder mål, og som burde vært løst på en langt bedre måte.

Ledelsen, også i fotballklubber, har et klart ansvar for å informere, gi tydelige signaler underveis om hva som ikke fungerer og sørge for at en eventuell oppsigelsesprosess foregår på en skikkelig måte. Forklaringene i retten tyder på at det ikke har skjedd i denne saken. Det må ledelsen i Rosenborg ta ansvaret for.

RBK-ledelsen har kommet dårlig ut av denne saken. Den har skapt spild og sår som burde vært unngått. Et forlik burde vært mulig å oppnå lenge før saken havnet i rettssalen. Det ansvaret burde også de to trenerne tatt på større alvor. På pressekonferansen etter forliket sa Ingebrigtsen og Hoftun at det var viktig for dem å fortelle sin versjon av saken i offentligheten. Spørsmålet er om det er en god nok grunn til å bruke to dager av rettsapparatets tid for å fortelle sin del av historien. Det finnes andre måter å fortelle sin versjon av historien om oppsigelsesprosessen på.

Likevel er det viktig for idretten å avklare hvilket rettsvern topptrenere har når ledelsen vil sparke dem. Denne saken viser at fotballklubber må rydde opp i sine kontrakter og ansettelsesforhold. Trenerforeningen, som representerer norske fotballtrenere, har tro på at RBK-saken vil føre til et bedre stillingsvern for trenerne, selv om det i denne saken ikke foreligger en rettskraftig dom. Det gjenstår å se om de får rett i det.

Å være hovedtrener i en fotballklubb er ingen vanlig jobb. Risikoen er stor for å miste jobben når prestasjonene uteblir. Men norsk fotball lever ikke på utsiden av samfunnet. Erfaringene fra RBKs treneroppsigelse er noe Idretts-Norge bør lære av.

På forsiden nå