Adresseavisen mener

En tragisk ulykke som var vanskelig å forutse

Jordskredet i Råbygda i Orkdal lørdag kveld kom overraskende på alle. Ulykken fikk et tragisk utfall. En familie mistet et familiemedlem, sitt hjem og alle eiendelene sine.

Det tragiske jordskredet i Råbygda i Orkdal kom overraskende på alle. Slike skred er nærmest umulig å forutse, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Raset skjedde på absolutt mest uheldige måte da jordmassene løsnet og tok med seg bolighuset. Alt tyder på at det var umulig å forutse denne tragiske ulykken.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte torsdag i forrige uke ut jordskredvarsel på gult farenivå, som er det laveste farenivået. NVE hadde ikke forventet mange skred, men væromslag fra kulde til mildvær, snøsmelting og mye vann i bakken, førte til at mulighetene for jordskred økte. NVE hadde ikke fått meldinger om andre ras i området som ga grunn til å mistenke at dette raset skulle oppstå. Det er heller ikke vanskelig å forstå at kommunale myndigheter ikke kan sjekke alle skråninger og avløp når slike situasjoner oppstår.

Regionsjef Kari Øvrelid i NVEs region Midt sier til Adresseavisen at slike jordras er uvanlige og at det må mange uheldige omstendigheter til for at slike ras skal utløses. NVE sier vi må regne med flere slike ras på grunn av klimaendringer. Det blir mer nedbør og mildvær og det oppstår fryse- og smelteprosesser i løpet av vinteren som vi ikke har opplevd tidligere.

Det er en situasjon som gir grunn til bekymring. Klimaendringer vil i årene som kommer skape store utfordringer og farlige situasjoner for oss alle. Klimaforskere sier at vi vil få mer ekstremvær i årene som kommer, flere skred og varmere klima. Jordraset i Orkdal er en påminnelse for oss alle om viktigheten av at hele verden gjør en innsats for å redusere de menneskeskapte klimaendringene og global oppvarming.

Vi har tillit til NVE sine rutiner for å varsle og overvåke skredutsatte steder. Men det er lett å forstå at myndighetene ikke kan forutse alt. Derfor er det også viktig at raset i Orkdal undersøkes nøye slik at vi kan trekke lærdom av denne tragiske hendelsen. Det er grunn til å legge merke til NVEs oppfordringer om å passe på at ikke bekker, elver og rør går tett når det oppstår mildvær og kraftig nedbør, slik at vann ikke finner nye veier og kan forårsake skred.

På forsiden nå