Adresseavisen mener

Vindkraftutbygging må gi lokal vekst og arbeid

Utbygging av vindkraft på kysten og i fjellet skaper konflikter, store naturinngrep og trusler mot lokal fauna. Hvis heller ikke lokalt næringsliv og kommunene som åpner for vindkraft får oppdrag og inntekter, faller noe av argumentasjonen for utbyggingen bort.

Vindkraftutbygging skaper konflikter. Når kommunene åpner for nye vindturbiner må det føre til at det skaper lokal vekst og gir lokale arbeidsplasser, skriver Adresseavisen på lederplass.  Foto: ARKIVFOTO

Saken oppdateres.

Ett av hovedargumentene for å bygge ut vindkraft har vært at en slik utbygging vil føre til inntekter for kommunene og det lokale næringslivet. I Flatanger starter snart utbyggingen av Sørmarkfjellet vindkraftverk. Trønderenergi og en tysk kraftgigant skal bygge og drive anlegget som skal stå klart i 2021. Nylig skrev Namdalsavisa at ingen lokale bedrifter har fått ett eneste oppdrag i forbindelse med etableringen.

Utbygging av vindturbiner fører til store naturinngrep. Slike prosjekter er omstridt og skaper stort engasjement på begge sider. I planleggingen argumenteres det ofte med at etableringen av slike anlegg vil gi inntekter til kommunene og kontrakter til lokalt næringsliv. Men saken fra Flatanger viser at det ikke alltid er tilfellet. Kommuner som i konsesjonsrunden sier seg villig til å huse vindturbinene fordi de tror at det skal føre til vekst og lokale arbeidsplasser, kan ikke ende opp med at de ikke får noe tilbake når de stiller områder til disposisjon for vindturbinene.

Det er også grunn til å utvise forsiktighet og klokskap ved utbygging av vindkraft i trøndersk natur. Balansen mellom behovet for grønn kraft, hensynet til urørt natur og konsekvenser for fugler og dyr, må vektlegges. Både på Frøya og på Fosen har vi sett eksempler på at lokalbefolkningen føler seg overkjørt i spørsmålet om det skal etableres nye vindturbiner. Størrelsen på møllene og naturinngrepene har en tendens til å øke fra konsesjonen er gitt, til anleggsarbeidet starter. Det skjer uten at selve konsesjonen må opp til ny behandling. Det er lett å si ja til et anlegg her og der, men når man ser hvordan hele naturen forandres, er det på tide å se mer helhetlig og overordnet på hvordan vi bygger ut vindkraft.

Vi er bekymret for naturinngrepene dette skaper. Norges behov for ren energi er viktig, men det må skje uten for store inngrep. Om kort tid kan vindkraft bygges ut til havs. Mens vi venter på det, er det behov for å vurdere nøye hvilke vindkraftanlegg vi trenger å bygge på land.

På forsiden nå