Adresseavisen mener

Politireformen må snart levere bedre resultater

Det var nødvendig å reformere norsk politi, men fortsatt gjenstår det at politiet leverer resultater som viser at vi får en bedre og mer effektiv etat.

Politiet håndterer færre straffesaker og responstiden har økt. Nå må politireformen snart gi resultater.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Når voldsbildet og kriminaliteten endrer seg, må også politiet gjøre det samme. En kriminalitet som tar nye former, skaper et behov for nye arbeids-metoder og økt kvalitet på politiets arbeid og bedre rettssikkerhet. Målet med reformen, som startet i 2015, har vært å skape et kunnskapsbasert og effektivt politi med evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. Det er en tilnærming til den nye politihverdagen som virker fornuftig.

Nå har Politidirektoratet laget sin kapasitetsundersøkelse. Der er det lett å se at politireformen fortsatt har en vei å gå for å nå målene sine. Politiets egne analyser slår fast at kapasiteten nå er dårligere enn den var i 2013. Samtidig har etaten fått 1900 flere ansatte på fem år. Det leveres inn færre anmeldelser og politiets driftsbudsjett er økt med 45 prosent siden 2013. Samtidig klarer politiet å håndtere færre straffesaker og responstiden har økt.

I undersøkelsen ser vi at køen av saker som skal etterforskes blir satt på vent, passkøene er lange og politiets tilstedeværelse er blitt dårligere.

Det vil aldri bli nok penger til politiet slik at de kan oppfylle alle forventninger, oppklare alle saker og være til stede over alt – hele tiden. Det er umulig å legge opp til et arbeidsliv der det er politifolk på jobb døgnet rundt, i alle byer og bygder. Politiet er tilført store ressurser, uten at resultatene ser ut til å bli bedre. I politiets ledelse argumenteres det med at reformen må få tid til å sette seg før man kan felle en endelig dom. Vi utelukker ikke at ting tar tid, men det begynner å haste med å se resultater av politireformen. Det er et ansvar som ledelsen i politiet må ta inn over seg.

På mange områder har reformen gitt et bedre og mer moderne politi. Beredskapen er betydelig styrket.

Politiet er bedre rustet til å håndtere et terrorangrep og etaten er tilført kunnskap og kompetanse som gjør dem bedre til å håndtere nye former for lovbrudd. Men vi har mistet politiets tilstedeværelse mange steder som bekymrer mange. Mindre tilstedeværelse må veies opp med mer effektivtet, bedre etterforskningsmetoder og en trygghet om at de kan ivareta vår sikkerhet.

På forsiden nå