Adresseavisen mener

Bassenget bør ligge på Moholt

Trondheim trenger en ny svømmehall, og den bør ligge på Moholt.

Trondheim har i dag to svømmehaller, Pirbadet og Husebybadet. Nå planlegges en ny svømmehall, og den bør bygges på Moholt, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Kulturkomiteen i Trondheim innstiller på at tomta for et nytt bydelsbasseng skal ligge ved Moholt studentby, og ikke på Øvre Rotvoll slik politikerne tidligere har bestemt. Det er en klok snuoperasjon som også bystyret bør følge når de skal behandle saken 27. mars.

Rådmannen i Trondheim har lenge ment at Moholt er det beste stedet å bygge byens tredje svømmehall. Men da formannskapet behandlet saken i 2016 gikk de heller inn for at ei tomt på Øvre Rotvoll skulle brukes til dette formålet. I ettertid har innbyggerne på Moholt engasjert seg i saken og levert et innbyggerinitiativ for å få politikerne til å snu og heller velge tomta på Moholt.

Representantene i kulturkomiteen har lyttet til folkets argumenter og rådmannens anbefalinger, og innstiller på at Moholt-tomta er et bedre sted å bygge svømmehallen på. Denne saken viser viktigheten av at innbyggerne benytter seg av anledningen til å påvirke byens politikere og bringe frem gode argumenter for å få dem til å forandre mening.

Moholt er bedre egnet fordi området har høy tilgjengelighet med buss og den nye metrobussen som skal komme. Området har høy befolkningstetthet slik at det kan bli et godt bydelsanlegg for et stort område. Tomta på Moholt ligger nært flere skoler og institusjoner og det bor mange studenter der som kan benytte et slikt nærmiljøanlegg. Det er god byutvikling å legge slike anlegg der de besøkende kan nå dem uten å være avhengig av privatbil og parkeringsplasser for å komme seg dit.

Trondheim har få svømmehaller sammenlignet med de andre store byene, og vi trenger flere i en by som vokser. På sikt, når de nye boligområdene øst for sentrum blir bygd ut, vil det også oppstå behov for svømmehall, idrettsanlegg og fritidstilbud i de nye områdene. Men før disse områdene er utbygd, er det naturlig at den tredje svømmehallen som skal bygges i Trondheim, legges på Moholt.

På forsiden nå