Adresseavisen mener

Klimaengasjementet vil bidra til en bedre verden

Menneskeskapte klimaendringer har allerede påvirket oss. Nå våkner engasjementet hos stadig flere for å bidra til å snu utviklingen. Ingenting er bedre enn det.

Tusenvis av elever over hele landet streiket for klima fredag. Et bredt engasjement for å stanse klimaendringene er nødvendig for å snu utviklingen, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

I forrige uke gikk tusenvis av skoleelever i demonstrasjonstog for å få oss til å gjøre mer for å stoppe de menneskeskapte klimaendringene. I kveld arrangerer Adresseavisen, NTNU og Technoport folkemøte for å diskutere hvordan vi kan bidra i arbeidet for å bremse klimaendringene.

Over hele verden synker alvoret inn, og stadig flere engasjerer seg i kampen for å stanse den globale oppvarmingen. Kunnskapen om hvordan klimaet endres på grunn av menneskelig aktivitet har økt. Det skaper større forståelse og aksept for at det trengs tiltak som får oss til å endre atferd, slik at vi bidrar til at det slippes ut mindre klimagasser.

Kampen mot klimaendringene må skje på mange ulike fronter. Alle kan bidra til å sette mindre klimaavtrykk gjennom å endre forbruk og vaner. Samtidig må teknologisk utvikling og forskning bidra til å gjøre oss i stand til å redusere utslipp av skadelige klimagasser. En fornuftig balansegang mellom restriksjoner på for eksempel biltrafikk, belønning for dem som velger klimavennlige løsninger og en satsing på ny, klimavennlig teknologi, er nødvendig for at Norge og verden for øvrig skal klare å nå målene om et grønt skifte.

Klimaendringene rammer alle før eller siden. Adresseavisen har nylig skrevet om hvordan lokale klimaendringer har forandret vår region. Gjennomsnittstemperaturen er 1,5 grader høyere enn i 1960. Om vinteren er det i gjennomsnitt to grader varmere. Vi har fått mer nedbør, men også mer tørke.

Endringene fører til mer flom, oversvømmelser og snøsmelting på tider av året der vi ikke tidligere opplevde slikt. Det er all mulig grunn til å feste lit til forskerne som kobler klimatiske endringene opp mot menneskelig aktivitet.

Det er på tide at vi ser behovet for en ny kurs i klimapolitikken, slik tusenvis av landets skoleelever minnet oss om på fredag.

På forsiden nå