Adresseavisen mener

En liten seier for jordvernet

Politikerne i Malvik vender tommelen ned for ny travbane på Leistad i Malvik. Nå tyder alt på at den nye travbanen bygges på Fannrem i Orkdal.

Det er flertall i Malvik kommune for å si nei til ny travbane på dyrket mark i kommunen. Det er en seier for jordvernet, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Malvik Travlag

Saken oppdateres.

Hensynet til jordvern har vært utslagsgivende for at et flertall i Malvik kommer til å si nei til Midt-Norge Travforbunds ønske om å bygge den nye travbanen på dyrket mark i Malvik. Ap i kommunen har omsider konkludert, og dermed ligger det an til et politisk flertall i kommunestyret for å si nei på møtet i slutten av april.

LES OGSÅ: Det blir ikke travbane i Malvik

Jordvern er viktig, og vi trenger politikere som prioriterer å ta vare på uerstattelig matjord. Trønderske kommuner har ikke vært flinke nok til å prioritere jordvern i valget mellom landbruksareal og bygging av vei, boliger eller næringsområder. Dersom kommunestyret i Malvik følger opp beslutningen i Utvalg for areal- og samfunnsplanlegging om å si nei til travbanen, er det en liten seier for jordvernet.

Nå sier travselskapet at de går videre med sitt valg nummer to. De retter sine øyne mot Fannrem som sted for den nye travbanen, etter at de for noen år siden solgte Leangen travbane i Trondheim. En utbygging i Orkdal vil også bety at dyrket mark går tapt, men her har kommunen allerede lagt en fremtidig travbane inn i kommuneplanene. I utgangspunktet burde det vært mulig å finne en tomt for en ny travbane som ikke fører til at dyrket mark går tapt. Det er et paradoks at det skal vernes dyrket mark i Malvik, men bygges på åkeren i Orkdal.

Det fremstår underlig at travselskapet solgte Leangen travbane før de hadde sikret en alternativ tomt for et nytt regionanlegg for travsporten. Det mest naturlige hadde vært at de sikret seg en ny tomt før salgsprosessen på Leangen var gjennomført. På den måten kunne mye av konflikten som har preget travmiljøet vært unngått.

Det ligger an til at det blir en ny travbane sør for Trondheim. Detaljplanleggingen gjenstår. I den prosessen blir det viktig å sørge for god logistikk for hestefolket og hestene som skal bruke anlegget, og at den nye travbanen blir et godt sted for publikum.

På forsiden nå