Adresseavisen mener

Slett dyrehold må avvikles raskere

Hensynet til dyrene må være avgjørende når Mattilsynet vurderer å avvikle dyreholdet, ikke belastningen en avvikling er for bonden.

Dyretragedien på Jøa i 2015 er en av for mange tragedier der husdyr dør på båsen på grunn av slett dyrevelferd.   Foto: RICHARD SAGEN

Saken oppdateres.

Det har ofte ligget personlige tragedier bak de alvorligste tilfellene av dyremishandling som er avdekket i Trøndelag de siste årene. Bilder av husdyr som har sultet og dødd på båsen, er heldigvis unntaket i trøndersk dyrehold. Mattilsynets tilsyn i fjor viser at de fleste dyrene har det godt. Likevel er det fortsatt for mange husdyr som ikke får det stellet som helsemyndighetene krever.

I 2018 gjennomførte Mattilsynet 1082 dyrevelferdstilsyn i vår region. Det ble funnet avvik fra regelverket i nærmere halvparten av tilsynene. I 13 saker var det snakk om alvorlig vanskjøtsel. Det er en betydelig økning sammenlignet med de to foregående årene, det til tross for at antall tilsyn er kraftig redusert. 19 dyrehold måtte avvikle helt eller delvis, og åtte dyreholdere ble politianmeldt.

Selv om hovedinntrykket er at de fleste bøndene utfører godt dyrehold, er det mørketall. Ressursene for å utføre tilsyn er redusert de siste årene, og Mattilsynet må nå prioritere tilsyn der de mener risikoen for dårlig dyrevelferd er størst. Tilsynet satser også mer på å forebygge alvorlig vanskjøtsel og gjennomføre tettere oppfølging av de som har flest systematiske brudd på regelverket.

Det er viktig at Mattilsynet kommer raskere til steder der det er mistanke om dårlig dyrevelferd. I de alvorligste sakene har det gått altfor lang tid, ofte uten av naboer eller myndigheter har hatt noen mistanke. Derfor er det fornuftig at Mattilsynet og politiet i Trøndelag nå har utarbeidet rutiner for å samarbeide om tilfeller som anmeldes for brudd på dyrevelferdsloven. Mattilsynet må også være raskere med å avvikle dyrehold der de ikke ser tegn til forbedringer i dyrevelferden. Det er viktig at dyreholderne får en sjanse til å rette opp kritikkverdige forhold, men her må hensynet til dyrene være avgjørende, ikke belastningen en avvikling er for bonden.

I fjor var det 25 prosent flere bekymringsmeldinger fra publikum. Det er bra at folk er opptatt av dyrevelferd og at de varsler. Da får vi tåle at noen flere også melder fra om nabohunder som stadig bjeffer.


På forsiden nå