Adresseavisen mener

Nye Veier gir oss bedre og billigere veiprosjekter

Selskapet Nye Veier, som regjeringen opprettet i 2015, viser at det er viktig å tenke nytt rundt store veiprosjekter.

Selskapet Nye Veier har ført til at veiprosjekter er blitt billigere, bedre og gjennomført raskere. Etableringen av selskapet viser hvor viktig det er å tenke nytt rundt store prosjekter, skriver Adresseavisen på lederplass.  

Saken oppdateres.

Nye E6 sør for Trondheim kan snart bli virkelighet, og det til en langt lavere pris enn opprinnelig antatt.

Det statseide selskapet Nye Veier AS står for planlegging, bygging og drift av en rekke av landets nye hovedveier. I Trøndelag står selskapet bak den store motorveiutbyggingen sør for Trondheim, på strekningen mellom Ulsberg og Melhus. Nå er regjeringens forslag om finansiering av prosjektet klart for behandling i Stortinget. Det betyr at byggingen kan starte allerede til høsten.

Tidligere har Statens vegvesen stått for utbyggingen av de fleste større veiprosjektene. De har tidligere anslått at E6 sør for Trondheim skulle koste 16,9 milliarder kroner. Etter at Nye Veier gjennomførte en ny gjennomgang av prosjektet, ligger det an til at det kan spares 1,9 milliarder på prosjektet. Det betyr at vi får mer vei for pengene vi bruker til å bygge veier med.

Ved en rekke prosjekter har det vist seg at etableringen av Nye Veier har ført til raskere, bedre og billigere veiprosjekter, sammenlignet med hvordan vi gjorde det før selskapet ble etablert. Over hele landet har vi sett gode eksempler på at etableringen av Nye Veier har ført til at kostnadene har gått ned, planprosesser har gått raskere og at nye løsninger kommer på plass som gjør veiene bedre og sikrere.

Det var mye politisk bråk da ideen om et eget veiselskap ble lansert av regjeringen. Særlig om kritikken fra Arbeiderpartiet, som mente den nye reformen ikke ville virke. Ap ville fortsatt ha politisk kontroll med når de ulike prosjektene skulle gjennomføres.

Nye Veier prioriterer prosjekter ut fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet når de vurderer rekkefølge for utbygging, og legger vekt på hvordan de ulike strekningen kan bygges helhetlig og i lengre strekk. Erfaringene fra prosjektene selskapet har hatt ansvar for, viser at det var på høy tid å tenke nytt om hvordan våre største veiprosjekt kan gjennomføres. På den måten får landet realisert veiprosjekter raskere, og det blir mer vei for hver krone som blir brukt. Slike smarte grep trenger vi å lete etter også på andre samfunnsområder.

På forsiden nå