Adresseavisen mener

En integreringspris er mer enn et diplom

Prisvinnernes suksesshistorier kan være en inspirasjon for andre.

Integrering rommer mange ting, blant annet språkopplæring. Her er det innvandrere som lærer norsk på Husan gård i Verdal. Fra venstre, Sutjai Aksnes, Hawa Kuteh og Suaad Mohammed Ali.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

Fylkestinget i Trøndelag har vedtatt å opprette en integreringspris til innvandrere som har integrert seg på en utmerket måte og som hjelper andre innvandrere til å fungere godt i det norske samfunnet. Vi mener prisen er en fin mulighet til å framheve suksesshistoriene. Gode historier kan inspirere andre i samme situasjon og ikke minst synliggjøre hvilke tiltak som gjør at «nye» trøndere kan lykkes.

Prisen, som er et diplom og et foreløpig ukjent pengebeløp, skal deles ut allerede i år. Men prisen er mer enn en hyggelig utmerkelse til enkeltpersoner eller organisasjoner. Immigrasjon til Trøndelag fører mye godt med seg. Vi får innbyggere med ulike språk, som kommer fra andre kulturer og som har en annen kompetanse. Samtidig kan det være utfordrende for innvandrere å komme hit, og det er utfordrende å ta imot dem. Derfor er det viktig at innvandrere blir oppfordret til å bruke alle sine ressurser for å bli integrert. Samtidig må samfunnet legge til rette for integrering og ta i bruk disse ressursene.

LES OGSÅ LEDEREN: Byens unike bryggerekke må rustes opp

En integreringspris kan bidra til å vise når dette sambruket fungerer godt. For det er ikke bare hver enkelts ansvar å gli mest mulig friksjonsfritt inn i det norske samfunnet. Både det offentlige og sivilsamfunnet må jobbe for god integrering. Gode naboer og inkluderende fotballtrenere bidrar blant annet til hverdagsintegrering.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (Imdi) Bosettingspris viser at en pris har en funksjon utover heder og ære. I 2017 fikk Trondheim prisen for arbeidet med å bosette, kvalifisere og integrere nyankomne flyktninger. For 2018 var det Bærum kommune som fikk prisen, men fra vårt distrikt var Steinkjer nominert. For å gi integrering et ansikt, forteller innvandrere selv hvordan de har lyktes og hva hjemkommunen og frivillige har gjort for at det skal skje. Det er mulig for en heavyrocker fra Aleppo og en akademiker fra Uiguristan å både lære norsk og få jobb.

Innvandrere er imidlertid en svært sammensatt gruppe. De har ulik bakgrunn, ikke alle er ressurssterke, ikke alle har det som skal til for å bli en integreringssuksess. Likevel kan fylkeskommunens nye pris vise at det finnes mennesker og systemer som kan hjelpe deg.

På forsiden nå