Adresseavisen mener

Handelskrigen vil også påvirke din økonomi

For et lite land med åpen økonomi er Norge helt avhengig av at verdenshandelen reguleres av langsiktige og gode avtaler.

Den amerikanske presidenten Donald Trump og kollegaen Xi Jinping fra Kina må bli enige om en handelsavtale for å hindre at verdenshandelen rammes.   Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Har du deler av pensjonen din i aksjesparing, vil du kanskje ha merket at verdien på din opptjente pensjon har falt i det siste. Uroen i verdenshandelen etter at den amerikanske presidenten innførte toll på en rekke kinesiske varer, påvirker ikke bare verdens børser. Og når verdens to største økonomier krangler, vil det svi også i Norge, i Trøndelag og i din økonomi. I alle fall på litt sikt.

LES OGSÅ: Børsnedgang i Asia etter tilspissing av handelskonflikten

Handelskrigen mellom USA og Kina ble denne uka ytterligere trappet opp etter at amerikanerne hevet tollsatsene fra ti til 25 prosent på en rekke kinesiske varer. Kina svarte raskt med en tilsvarende toll på 5000 amerikanske varer. Aksjemarkedene reagerte umiddelbart og falt kraftig. Investorene misliker begrensninger i verdenshandelen, og usikkerheten på grunn av handelskrigen går utover investerings-viljen. Det betyr at økonomiene rammes. Norge med sin åpne økonomi er spesielt utsatt.

Vi skal ikke dvele for lenge ved hvem som har rett av de to stormaktene, og hvem som bør gi etter. USA har imidlertid et problem i handelen med Kina. Handelsunderskuddet er på rekordhøye 3670 milliarder kroner, noe president Trump blant annet mener skyldes at Kina subsidierer egne selskaper.

LES OGSÅ: Kina med mottiltak etter Trump-toll

Det som gir et visst håp om at partene kommer til en avtale, er at begge landene taper økonomisk på en langvarig handelskrig, selv om en uforutsigbar Trump utad fremstår som svært tilfreds med tollen. Vi håper likevel at partene legger prestisjen til side, demper ordbruken og finner løsninger som begge kan leve med. Og som resten av verden er avhengig av.

På kort sikt vil en fortsatt handelskrig påvirke norsk økonomi i begrenset omfang, mener ekspertene. Usikkerheten som nå råder, vil likevel påvirke oljeprisen, aksjeverdier og den norske kronen - og på litt lengre sikt også eksportindustrien. Vår eksport til Kina og USA er liten, men svakere økonomi i Europa vil få konsekvenser for norske arbeidsplasser. I Trøndelag er det særlig eksporten av fisk og elektroniske komponenter som vil rammes av en langvarig konflikt.

LES OGSÅ: Trump med tøffere tone mot Kina

For et lite land med åpen økonomi er Norge helt avhengig av at verdenshandelen reguleres av langsiktige og gode avtaler. Uenighet om avtaler må løses gjennom internasjonale organer, som Verdens handelsorganisasjon (WTO). Kina og USA har valgt å bryte økonomisk håndbak - med resten av verden som tilskuere. Det er et høyt spill som kan sette handelen mange år tilbake.

På forsiden nå