Adresseavisen mener

Billigere buss vil lette på bomtrykket

Debatten kan ikke bare handle om bompenger.

Nå er det på tide å se om reduserte priser på de kollektive tilbudene kan få enda flere til å velge bussen når de skal fra a til b.  Foto: Marianne Tønset

Saken oppdateres.

Det er dyrere å ta kollektivtrafikk i Norge enn i de alle fleste europeiske land. Billettprisene har økt jevnt og trutt de siste årene. Mange er provosert over bompenger, men billigere kollektivtrafikk ville lettet på bompengetrykket for mange som bor i byen.

Motstanden mot bompenger øker i de store norske byene. En rekke steder, som i Bergen, ligger det an til at egne bompengelister kan få stor oppslutning i høstens valg. Det er lett å forstå at stadig høyere bompengesatser provoserer mange, men å fjerne bomstasjonene er ingen løsning på utfordringene de store byene står foran. Det vil skape økt biltrafikk i sentrum, mer kø, mer utslipp og dårligere bymiljø for oss alle.

Erfaringene fra Miljøpakken i Trondheim tyder på at folk flest aksepterer bompenger og tiltak som regulerer privatbilisme, så lenge innbyggerne føler at de får noe igjen for bompengene de betaler og at kostnadsnivået på investeringene holdes på et akseptabelt nivå. I Trondheim har det gitt oss bedre kollektive løsninger, flere sykkelveier og færre biler i Midtbyen. Til høsten rulles de nye metrobussene ut og vil gjøre kollektivtilbudet enda bedre. På den måten kan flere benytte kollektive løsninger som igjen gjør det lettere for dem som bruke bilen.

Nå er det på tide å se om reduserte priser på de kollektive tilbudene kan få enda flere til å velge bussen når de skal fra a til b. I dag koster det 76 kroner å ta bussen til og fra jobb innenfor sone 1 i Trondheimsregionen dersom du kjøper enkeltbilletter. Med månedskort blir prisene per dag noe lavere. Tall fra EUs statistikkorgan Eurostat viser at Norge har det nest høyeste prisnivået på kollektivtrafikk i Europa. Bare Island ligger høyere. I debatten om trafikken i byene bør også bussprisene gis økt oppmerksomhet, ikke bare bompengene.

Vi har ikke tro på at gratis kollektivtransport er veien å gå. Men lavere priser, også for dem som reiser nå og da, vil gjøre bussen mer attraktiv slik at det faktisk lønner seg å la bilen stå hjemme.

På forsiden nå