Adresseavisen mener

Trondheim må fortettes med vett

Vedtaket om å bygge blokker på nabotomta til Saxenborg gård i Trondheim er et godt eksempel på et vanskelig dilemma lokalpolitikerne må håndtere.

Fortetting er nødvendig, men den må skje med omtanke, skriver Adresseavisen på lederplass. Her er skissen som viser byggehøyden som rådmannen la opp til.   Foto: Voll Arkitekter

Saken oppdateres.

Det er nødvendig at det bygges og fortettes sentralt i byen. Samtidig må det gjøres med nennsomhet og fornuft. Hvis ikke blir det et tap for både innbyggerne og byens egenart.

Tirsdag vedtok bygningsrådet i Trondheim at det skal bygges to blokker på fire og fem etasjer på nabotomta til den gamle lystgården Saxenborg i Rønningsbakken. Det er lavere enn hva utbyggeren ønsket, men høyere enn forslaget fra rådmannen.

Byggesaken som skal behandles i bystyret i slutten av august, har fått stor oppmerksomhet fordi eierne og naboene har protestert mot blokkene. Eierne av den verneverdige lystgården fra 1800-tallet har lenge drevet restaureringsarbeider for å føre gården tilbake til fordums prakt. Planen er å åpne gården, som kan ses fra Innherredsveien, for publikum. Boligblokker som stenger gården inne og forringer utsikten, er derfor ikke ønskelig.

Det er fornuftig å bygge boliger på en sentral tomt, like ved en fartsåre med et godt busstilbud. Trondheim vokser raskere enn andre byer hvis vi måler i prosent, og det er riktig å bygge nye boliger i sentrale strøk som allerede er bebygd.

Politikerne har vedtatt en fortettingspolitikk som innebærer at byen skal vokse innenfra. På den måten blir det lettere å forflytte seg på miljøvennlig vis, enten til fots, på sykkel eller med kollektivtransport. I tillegg unngår vi at stadig mer dyrket mark bygges ned.

Samtidig må fortetting skje med forsiktighet, særlig rundt historisk verdifulle bygninger som Saxenborg. Byutvikling må dessuten gjøres med overblikk og i dialog med innbyggerne. Blir fortettingsgraden for høy, med høye hus som bygges for tett, blir bokvaliteten dårlig både for dem som bor der og for dem som skal flytte inn. Det kan også forringe byens historiske preg og «begrave» historiske perler. Mange trondhjemmere har skjønt at fortetting er nødvendig, men da må fortettingen skje med omtanke.

LES OGSÅ LEDEREN: Endelig et verktøy for å styre hybelutviklingen

På forsiden nå