Adresseavisen mener

Vi må ta bedre vare på det vi har

Det er dessverre slik at posten «vedlikehold» har dårlige kår under budsjettarbeidet i kommuner og fylkeskommuner, både for veier, vann og kloakk og offentlige bygg.

Veier går i oppløsning, offentlige bygg forfaller og vann- og kloakkledninger lekker fordi vedlikeholdet ikke prioriteres høyt nok.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Det nærmer seg valgkamp. Det betyr at ordførere, fylkesordførere og statsråder skal klippe snorer for nye veier eller åpne nybygde skoler. Det er stas å bygge nye veier, men det hjelper lite med en kort stubb nyasfaltert vei hvis resten av veien er preget av forfall. Det såkalte etterslepet på vedlikehold er i ferd med vokse over hodene på det offentlige. Det kan ikke fortsette.

LES OGSÅ: Vil at private skal eie skoler i Trondheim

Denne uka skrev Aftenposten at én av tre innbyggere bor i en kommune uten godkjent kloakkhåndtering og at vedlikeholdsetterslepet i vann- og avløpssektoren vil være på svimlende 240 milliarder kroner fram til 2040. Tidligere har vi skrevet om at manglende vedlikehold på fylkeskommunale og kommunale veier også har et etterslep på mange milliarder kroner.

Da Trondheim kommune behandlet budsjettet for vedlikehold av de kommunale veiene i fjor, ble to forslag om å bevilge mer enn rådmannes innstilling nedstemt. Det samlede vedlikeholdsetterslepet på de kommunale veiene i byen er nå beregnet til 1,7 milliarder kroner. Det har økt med 435 millioner kroner bare de siste seks årene. De fleste kommunene og fylkeskommunen i Trøndelag er i samme situasjon.

13 skoler skal bygges de neste 16 årene. Det anslås å koste fire milliarder.

Se hvilke skoler som prioriteres her

Det er dessverre slik at posten «vedlikehold» har dårlige kår under budsjettarbeidet i kommuner og fylkeskommuner, både for veier, vann og kloakk og offentlige bygg. Hvert år når budsjettene skal vedtas eller salderes, er det lett å ty til kutt i vedlikeholdsposten. Det løser noen problemer der og da, men det er bare å skyve problemene foran seg. For hvert år som går, forfaller bygg og anlegg. Det blir stadig dyrere, om i det hele tatt mulig, å reparere forfallet.

LES OGSÅ: Kommunene har vedlikeholdsetterslep på 200 milliarder

Hva er det som gjør at politikere ikke tenker langsiktig nok på å ta vare på fellesskapets verdier? Vi forstår at i en trang kommuneøkonomi er det lett å skyve på problemene, men det forklarer ikke hvorfor det ofte skal bygges nytt, når det som allerede eksisterer, skriker etter vedlikehold. Som privatpersoner vil de fleste av oss male huset når det absolutt trengs, selv om vi helst skulle bygd en ny garasje. Nå må også politikerne ta bedre vare på det slitte fellesgodset.

På forsiden nå