Adresseavisen mener

En tankevekker at flere sulter i verden

I følge en nylig FN-rapport er det stadig flere sulter og at verden heller ikke lenger er i rute med å bekjempe ekstrem fattigdom og å nå andre av FNs bærekraftsmål innen 2030.

Stadig flere sulter i verden. Sør Sudan er et av landene som opplever en sultkatastrofe.  Foto: Sam Mednick

Saken oppdateres.

Størst er likevel tilbakegangen i arbeidet for å redusere underernæring. Rapporten anslår at like mange sulter i verden i dag som i 2010, til tross for at tendensen var positiv frem til 2015.

Siden FN-landene vedtok FNs 17 mål for bærekraftig utvikling i 2015, har de hatt høy prioritet i FN-systemet. Det gjør at Liu Zhenmin, FNs undergeneralsekretær for økonomiske og sosiale saker, omtaler tilbakegangen som fremkommer i rapporten som «...en tragedie for det internasjonale samfunnet».

At over halvparten av de som sulter, lever i Afrika sør for Sahara, tyder på at verdenssamfunnet ikke har lyktes i å målrette hjelpen til de som trenger den mest. For å bøte på dette bør medier, politikere og sivilsamfunn bli flinkere til å sette søkelys på «skjulte» konflikter og humanitære tragedier som pågår i land som Sør-Sudan og Kongo.

Ved siden av økende forskjeller og voldelige konflikter, peker FN-rapporten også på påvirkningen fra klimaendringer som en viktig årsak til den negative utviklingen. At forbruket har eksplodert her til lands i samme tidsperiode som stadig flere sulter andre steder i verden, gir god grunn til ettertanke.

Innholdet i rapporten står dessuten i grell kontrast til funn fra Østlandsforskning som viser at vi hvert år kaster 335 000 tonn med spiselig mat i Norge.

Det er også bred enighet om at klimaendringer i aller størst grad rammer de fattigste i verden. Global oppvarming kan gi ressursknapphet og økt råvareetterspørsel. Det kan i sin tur gi grobunn for flere konflikter og nye kriger.

Utviklingen gir oss grunn til å tenke gjennom konsekvensene av vårt skyhøye forbruk av klær, elektronikk og andre forbruksvarer. Særlig når det rammer verdens aller fattigste.

På forsiden nå