Adresseavisen mener

En urimelig og kostbar bonusavtale

Dette er en ordning de andre i Klæbu kommune bare kan drømme om.

Bonusavtalen som Kirsti Tømmervold og Klæbu kommune (midten) inngikk med rådmann Kjetil Mjøsund får kritikk. Heller ikke rådmann Morten Volden i Trondheim kommune slipper unna kritikk for prosessen rundt ansettelsen av Mjøsund.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Ansettelsen av Klæbu-rådmann Kjetil Mjøsund i den nyopprettede stillingen som prosjektdirektør i Trondheim kommune setter en foreløpig sluttstrek i en svært rotete prosess. Men det er ikke bare prosessen med innplasseringen av Mjøsund som har vært uoversiktelig og merkelig, millionavtalen som Klæbu inngikk med rådmannen, er også urimelig og kostbar.

LES OGSÅ: Dette er de som fikk toppjobbene i Trondheim

For å unngå at Mjøsund forlot Klæbu midt i en krevende sammenslåing med Trondheim kommune, ga kommunen han en lojalitetsbonus på 1,8 millioner kroner for å bli ut året. Det er ikke helt uvanlig at ledere får en bonus «for å bli litt lenger», når de er i ferd med å slutte. Det urimelige er at avtalen ikke inneholdt et forbehold om at dersom Mjøsund fortsatte i Trondheim kommune, frafalt bonusen.

Nå får han både millionlønn og millionbonus. Det er en ordning de andre i Klæbu kommune bare kan drømme om. Dessuten er dette misbruk av offentlig midler, som en fattig kommune som Klæbu strengt tatt ikke har råd til. Når Mjøsund får spørsmål om han synes avtalen er rimelig, henviser han til formannskapet i Klæbu. Det er riktig at formannskapet her har gjort en slett jobb, men vi regner med at rådmannen har stilt krav som Klæbu har akseptert. Da bør han også selv svare på om han synes en slik ordning er rimelig.

LES OGSÅ: Større kommuner må unngå mer byråkrati

Det er også grunn til å se nærmere på hele ansettelsesprosessen av Mjøsund. I likhet med andre ansatte i Klæbu kommune har Mjøsund også hatt krav på egnet jobb i den nye kommunen. Han var dermed sikret jobb videre om han ønsket det, og var aktuell for flere kommunaldirektør-stillinger. Det ble også lansert en ny stilling som kommunaldirektør for samferdsel som visstnok var tiltenkt Mjøsund. Her satte imidlertid politikerne i Trondheim ned foten.

Det kom helt uventet på mange da det ble kjent at Mjøsund blir prosjektdirektør i Trondheim. Formannskapet var ikke orientert, og det kan virke som om stillingen ble opprettet i all hast for å løse et problem. Saken vitner om dårlig planlegging og hastverk. Og det er et dårlig signal til andre kommunalt ansatte i nye jobber som ikke får tilbud i nærheten av dette.

På forsiden nå