Adresseavisen mener

Norge trenger både campus og havsenter nå

Når regjeringen legger frem statsbudsjettet i oktober, er det i hele Norges interesse at det bevilges penger til oppstart av både et samlet campus for NTNU og til Ocean Space Centre i Trondheim.

Norge trenger både nytt campus og et havsenter i Trondheim for å løse fremtidens utfordringer. Nå må trønderske politikere kjenne sin besøkelsestid og jobbe for at det er penger til begge prosjektene på neste års statsbudsjett, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Foto: eggen arkitekter / NTNU

Saken oppdateres.

Flere sentrale kilder sier til Adresseavisen at samlingen av NTNU står i fare for å utsettes. Innad i regjeringen er det skepsis mot å sørge for investeringsmidler til både campus og det planlagte havsenteret i samme budsjettår. Statsminister Erna Solberg (H) skal ifølge Adresseavisens kilder være skeptisk til å la NTNU få oppstartsmidler i 2020. Det kan bety at regjeringen velger å utsette byggingen av et nytt universitetsområde, siden det også skal bevilges penger til igangsetting av det nye havsenteret.

LES OGSÅ: Stor fare for at campus utsettes

Begge prosjektene har stor, nasjonal betydning langt utenfor Trondheim og Trøndelag. At de tilfeldigvis kommer på regjerings bord samtidig, gir ingen grunn til å la dem konkurrere mot hverandre når investeringsmidlene skal fordeles i neste års budsjett. To slike prosjekter som utvikles på samme tid, styrke hverandre. At både campus og havsenteret geografisk er lokalisert til Trondheim, bør ikke være et argument for at ett av dem må vente. Slike argumenter hører vi ikke når det er snakk om å bygge i Oslo.

Regjeringen har allerede sagt ja til et nytt campus som vil styrke teknologiutdanningen som vi trenger over hele landet. Det har stor betydning for hvordan nasjonen skal møte fremtiden, ikke minst for å utvikle ny teknologi for et grønt skifte. Nå må de følge opp med penger.

Regjeringen har også sagt ja til Ocean Space Centre, og Statsbygg har gitt sitt klarsignal til prosjektet. Det skal bli et nasjonalt løft for å gripe fremtidsmulighetene som ligger i havet, og er et prosjekt som hele landet trenger for å styrke havbruksnæringene. Derfor blir det feil å sette disse prosjektene opp mot hverandre bare fordi de skal igangsettes samtidig.

Regjeringen diskuterer nå hvordan pengene skal fordeles. Nå må trønderske stortingspolitikere, og særlig de fra regjeringspartiene, kjenne sin besøkelsestid og arbeide for å sikre midler slik at både et nytt campus og et havsenter kommer i gang fra 2020. Det vil hele landet ha stor nytte av.

På forsiden nå