Adresseavisen mener:

Rigide opptaksregler må endres

Politikerne må ta grep for å sikre at barnehageopptaket blir mer fleksibelt.

Adresseavisen har tidligere skrevet om Ola Blindheim og Maria Elliott. Siden datteren Silja er født i januar, er de ikke med i hovedopptaket. Suppleringsstoppet gjør at de må vente lenger på plass.   Foto: Magnhild Mostad

Saken oppdateres.

I starten av juli skrev Adresseavisen at Trondheim kommune stenger døra for flere barnehageopptak i år. Det var ikke bare småbarnsforeldrene som ble tatt på senga av nyheten. Det ble også barnehagene selv. Til og med ordfører Rita Ottervik (Ap) fikk først vite det gjennom avisa.

I kommunens egne vedtekter står det at de skal tilby både overflytting og fortløpende opptak når nye plasser blir ledige. Nå gjelder ikke dette lenger. Vi mener det er oppsiktsvekkende at administrasjonen tar avgjørelser med så stor betydning for byens småbarnsfamilier, uten å orientere politikerne først.

Det handler om penger. Siden barnekullene er mindre nå enn før, budsjetterte kommunen med 200 færre plasser. Samtlige ble fylt opp i hovedopptaket. Nå er barnehagepotten tom.

Konsekvensen er at selv om ikke alle barnehager er fulle, skal ikke tilflyttere lenger få tilbud om plass. Dermed risikerer nye trondheimsborgere å stå uten kommunal barnehageplass fram til august neste år. Heller ikke de med barn som fyller ett år etter november i år, skal få tilbud om ledig plass.

Om du flytter fra én del av byen til en annen, får du ikke lenger bytte barnehage. Dette gjelder selv om barnehagen i ditt nye nabolag skulle ha ledig kapasitet. Begrunnelsen er at interne bytter rammer økonomien til barnehagen det flyttes fra.

Nå ringes private barnehager, som ikke berøres av endringene, ned av fortvilte foreldre. Flere vil presses til å ta ulønnet permisjon fordi de må være hjemme med barnet. Det rimer dårlig med Trondheim Arbeiderpartis ambisjon om at trønderhovedstaden skal være barnehageby nummer én.

Politikere fra både posisjon og opposisjon har signalisert at de vil finne en løsning. Det får de anledning til allerede 6. august, når formannskapet møtes. Vi forventer at politikerne rydder opp. Da må de enten bevilge mer penger, eller omprioritere. De som styrer byen kan uansett ikke si seg fornøyd med å tilby Trondheims befolkning et barnehagetilbud uten noen form for fleksibilitet.

På forsiden nå