Adresseavisen mener

Det må finnes en løsning for Hornemansgården

Pensjonister i Trondheim samler inn underskrifter og aksjonerer mot at de ikke lenger får drive Hornemansgården på frivillig basis. Trondheim kommune har lagt driften av de eldres hus ut på anbud og mener EU-regler gjør dette nødvendig.

Pensjonister i Trondheim samler inn underskrifter for å fortsatt kunne drive Hornemansgården på frivillig basis. Det må være et politisk ansvar å sørge for en løsning slik at tilbudet ved Eldres Hus bevares, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

Politikerne må strekke seg langt for å ordne opp slik at byen fortsatt kan ha et godt tilbud til de mange som benytter seg av tilbudene i Hornemansgården.

Hornemansgården ble i 1997 gitt som gave til alle eldre i Trondheim. Da vedtok politikerne at gården skulle drives av eldre, for eldre. Siden den gang har Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) driftet gården. Der er det kafé og en rekke aktiviteter for eldre, året rundt.

For en tid tilbake ble driften av huset lagt ut på anbud, og det var stiftelsen Trondhjems Hospital som vant anbudsrunden. Administrasjonen i kommunen sier det er reglene i EUs anskaffelsdirektiv og det kommunale innkjøpsreglementet som gjør at driften av Hornemansgården ikke lenger kan drives av PFO på frivillig basis. PFO vurderer å klage avgjørelsen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Samtidig truer de med å trekke seg ut av all aktivitet som i dag drives i gården dersom de ikke får drive den slik de har gjort siden 1997.

En eventuell klage fra PFO er en anledning for kommunen til å løse opp i konflikten som har oppstått. Det vil være svært synd for Trondheim dersom striden rundt Hornemansgården skal ende med at det brede aktivitetstilbudet for eldre i byen forsvinner. Regler for offentlige anskaffelser må følges, men likevel må det være rom for å drive tjenester på frivillig basis i en kommune.

Nå må administrasjonen, kommunens juridiske eksperter, politikere og eldreorganisasjonene sammen finne frem til løsninger som gjør det mulig å bevare tilbudene i Hornemansgården, samtidig som at driftsmåten ikke bryter med EU-regelverk og reglene for kommunale anskaffelser. Det finnes allerede en rekke private som står for tilbud innenfor pleie- og omsorg som ikke omfattes av anbudskravet. Det tyder på at det er mulig å finne gode løsninger som gjør at byen ikke mister det unike tilbudet som finnes i Eldres Hus.

På forsiden nå