Adresseavisen mener

Unødvendig å kreve kompensasjon fra Frøya

Trønderenergi krever at Frøya kommune må betale 693 000 kroner i kompensasjon for at kommunen innførte byggestopp for vindmølleutbyggingen tidligere i år. Det kunne Trønderenergi spart seg og Frøya for.

Trønderenergi krever nesten 700 000 kroner i kompensasjon fra Frøya kommune etter at kommunestyret i april vedtok byggestopp for vindkraftanlegget. Et slikt krav burde vært unngått, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Politikerne mente Trønderenergi ikke hadde igangsatt arbeidet med det omstridte vindkraftanlegget innenfor de tre årene som plan- og bygningsloven la opp til. Selskapet er selvsagt i sin fulle rett til å forsøke å få kompensert for de ekstra utgiftene de ble påført etter at kommunestyret på Frøya vedtok en byggestopp i april. Men frøyasamfunnet burde vært spart for et slikt krav som fører til at striden mellom lokalsamfunnet og Trønderenergi eskalerer.

I et vedtak trakk kommunestyret tilbake dispensasjonen for igangsetting som ble gitt i 2016. Det førte til nye runder om saken hos Fylkesmannen i Trøndelag og i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er saksomkostninger i forbindelse med klagebehandlingen Trønderenergi nå vil ha dekket fra Frøya kommune.

LES OGSÅ: - Det er befolkninga på Frøya det til slutt går ut over

Kravet på nesten 700 000 kroner vil, dersom Fylkesmannen sier seg enig i at kommunen må betale, påføre kommunen en betydelig utgift som må dekkes inn ved å flytte penger fra andre budsjettposter.

Trønderenergi har ved flere anledninger manet til ro rundt utbyggingen av vindkraft på Frøya, og har understreket at de ønsker en god dialog med kommunen og motstanderne mot vindmøllene. Derfor burde de latt være å fremme et slikt krav og heller arbeidet for å bedre dialogen med lokalpolitikerne.

Trønderenergi har lite å tjene på å fortsette konflikten med frøyasamfunnet, selv om vedtaket i kommunestyret i april påførte selskapet ekstrautgifter. Dersom selskapet mener alvor når de sier at de vil dempe konfliktene på Frøya, er det naturlig at de legger bort kravet. I ettertid er det lett å se at også lokalpolitikerne på Frøya også kunne ha håndtert denne saken på en bedre måte. Et vedtak om byggestopp i tolvte time var ikke et egnet virkemiddel for å løse konflikten.

Men nå er det på tide å se fremover, både for Frøya og for Trønderenergi.

På forsiden nå