Adresseavisen mener

På tide å skape et jevnere SFO

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) vil innføre en nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen (SFO). En slik plan skal sette en minimumsstandard på tilbudet. Det er på høy tid.

Regjeringen vil innføre minstestandarder for SFO rundt om i kommunene. Det skal sikre at kvaliteten blir bedre på tilbudet. Det er på høy tid, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Gorm Kallestad

Saken oppdateres.

Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om tidlig innsats, og i tilknytning til det arbeidet varsler Sanner at evalueringen av SFO skal følges opp. I fjor høst la NTNU Samfunnsforskning frem sin nasjonale evaluering av SFO. Den viste at det er store forskjeller i kvaliteten på SFO-tilbudet, både mellom kommunene og internt innenfor en og samme kommune.

Forskjellene, både i innholdet som tilbys på SFO, og prisen foreldrene må betale for at ungene skal gå der, viser nødvendigheten av en nasjonal minimumsnorm for hva SFO skal være. Det må fortsatt være et kommunalt ansvar å drive og finansiere SFO-ordningen. Men ingen er tjent med at kvaliteten på tjenesten varierer så mye fra kommune til kommune som den nasjonale evalueringen avdekker.

Fra ulikt politisk hold kommer det krav om gratis SFO eller innføring av makspris, slik barnehagene har. I Trondheim har Ap gått inn for at det skal innføres gratis kjernetid for alle SFO-tilbud i Trondheim. Gratis høres forlokkende ut, men vil bety at store summer må omprioriteres fra andre områder. Fremfor å bruke store summer på å gjøre tjenester gratis, vil det være mer fornuftig å bruke penger på å heve kvaliteten i SFO og heller innføre gratis kjernetid for familier med lave inntekter eller spesielle behov, slik også kunnskapsministeren antyder.

Det er først og fremst de store variasjonene i kvaliteten på SFO som regjeringen nå må ta tak i. Det bør fortsatt være et frivillig tilbud som ikke tilbyr undervisning med pedagogisk tilbud, men hvor barna kan leke, spise og gjøre lekser. Det er kommunene selv som må sikre at kvaliteten på tilbudet holder mål, men i dag varierer denne for mye fra sted til sted.

En minimumsnorm vil sikre at forskjellene i kvalitet blir jevnet ut. På den måten blir SFO bedre enn i dag.

På forsiden nå