Adresseavisen mener

Grip sjansen til å bidra i utviklingen av byen

Alle som er opptatt av hvordan Trondheim skal utvikles i årene som kommer, får nå anledningen til å gi sine innspill. Tirsdag vil formannskapet vedta å sende planen for fremtidens Trondheim ut på høring.

Trondheim kommune legger nå ut viktige strategiplaner på høring. Alle som bryr seg om byutviklingen må nå kjenne sin besøkelsestid og komme med sine innspill, skriver Adresseavisen på lederplass.  

Saken oppdateres.

Dette er muligheten alle som bryr seg om hvordan Trondheim skal bli, har for å komme med sine innspill. Den bør vi alle som er opptatt av byens fremtid benytte seg av.

Altfor ofte har vi sett at det brede og folkelige engasjementet i byutviklingssaker kommer frem etter at politikerne har fattet vedtak i saken. Da er det som regel vanskeligere å komme med fornuftige innspill som bidrar til forbedring. I arbeidet med de strategiske planene for Trondheim frem mot 2050 har kommunen allerede gjort mye godt arbeid for å involvere byens innbyggere. Sosiale medier er tatt i bruk på en måte vi ikke har sett tidligere, byplanleggere har oppsøkt institusjoner og organisasjoner som er tatt med i planleggingen, og det er gjennomført utstillinger der byens innbyggere har fått anledning til å komme med innspill.

Nå er rapporten «Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050» ferdig, og det er denne som nå legges ut på høring. Den gir en rekke råd for utviklingen av sentrum. En av hovedutfordringene er hvordan det kan legges bedre til rette for at flere skal bo, jobbe og besøke sentrum, hvordan de historiske kvalitetene i Midtbyen kan ivaretas, hvordan det bedre kan legges til rette for grønne områder og ikke minst flere områder hvor barn og unge kan leke og trives i Midtbyen.

Vi tror fremtidens Trondheim har mye å vinne på at lokalpolitikerne lytter til så mange som mulig som har tanker om hvordan byutviklingen skal være. Gjennom arbeidet som allerede er gjennomført, har kommunen fått en rekke innspill, men de trenger flere, ikke minst fra barn og unge. Næringslivsaktører, organisasjoner og enkeltpersoner bør kjenne sin besøkelsestid og bli med i en bred og åpen debatt om veien videre for Trondheim.

Så må vi forutsette at administrasjonen og politikerne mener alvor når de sier at de ønsker slike tilbakemeldinger, og at de vil lytte til dem når strategien for byutviklingen skal fastsettes.

På forsiden nå