Adresseavisen mener

Bygda blir ikke bedre av at Sp angriper byene

Senterpartiet går til fullt angrep på byvekstavtalene som skal sikre bedre miljø, mer effektiv kollektivtrafikk og hjelpe byene til å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken. Men ingen er tjent med at det skapes større skillelinjer mellom bygd og by.

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad vil ta 12 milliarder fra byvekstavtalene og gi dem til distriktskommunene. Distriktene blir ikke bedre ved å gjøre byene dårligere, skriver Adresseavisen på lederplass.  

Saken oppdateres.

Sp vil ta 12 milliarder kroner fra byenes byvekstavtaler og dele ut til nye såkalte «bygdevekstavtaler». Disse pengene skal brukes i distriktskommuner som vil satse for å skape vekst. Det er ikke vanskelig å dele partiets ønske om mindre sentralisering og mer fart i livet på bygda, men utspillet som partileder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad kom med i Aftenposten denne uka, er mest egnet til å skjerpe frontene mellom bygd og by, enn til å løse viktige samfunnsutfordringer.

En slik konflikt kan sikkert skaffe Senterpartiet enda flere stemmer, men distriktene blir ikke bedre ved å gjøre byene dårligere.

Slagsvold Vedum og Arnstad kritiserer at det er bygd bussholdeplasser med varmekabler i Trondheim og mener det er et eksempel på ekstravagante løsninger. Det er vanskelig å tenke seg at mennesker i rullestol eller eldre som er avhengige av buss også på vinteren når snøen er dyp og hålka legger seg, synes varmekabler er spesielt ekstravagant. Skal våre storbyer takle befolkningsøkningen og samtidig holde personbiltrafikke nede, er det fornuftig å investere i kollektivsystem og sykkelveinett som gjør det mer fristende å ta buss enn å velge bil.

Det er selvsagt viktig at pengene som brukes gjennom byvekstavtalene brukes på best mulig måte, men å fjerne 12 milliarder kroner fra avtalene, vil sette byene dårligere i stand til å løse utfordringene de står oppe i. Enten Senterpartiet liker det eller ikke, det er i byene befolkningen vokser. Og uten dagens byvekstavtaler vil det være vanskelig å skape mer effektive og grønnere byer der det er mindre bilkjøring.

Det er mye fornuft i å sikre næringsutvikling, arbeidsplasser og befolkningsvekst i kommuner som i dag sliter. Men Senterpartiet burde lagt fram bedre løsninger for å skape mer vekst og tilflytning til distriktene, enn å gå til kamp mot ordninger som gjør byene i stand til å møte klimakrisen med tiltak som monner.

På forsiden nå