Adresseavisen mener

Trondheim har altfor mye fravær

Sykefraværet i de kommunale barnehagene i Trondheim øker. En rekke tiltak for å snu trenden har ikke virket godt nok.

Sykefraværet blant ansatte i de kommnale barnehagene i Trondheim er for høyt. Det går utover kvaliteten på tilbudet, økonomien og arbeidsmiljøet, skriver Adresseavisen i dagens leder.   Foto: Illustrasjonsfoto: ScanpixGorm Kallestad

Saken oppdateres.

Nye tall for sykefraværet i de kommunale barnehagene ligger nå på politikernes bord. I gjennomsnitt hadde de et egenmeldt og legemeldt fravær på 11,9 prosent. I 13 av de 57 kommunale barnehagene har det vært periode der fraværet har vært mellom 20 og 25 prosent. Det er sjokkerende høyt.

Sykefraværet i Trondheim, og spesielt i barnehagene, har lenge vært et stort problem i Trondheim kommune. Til tross for gjentatte forsøk på å gjøre noe for å få tallene ned, ser det ikke ut til å ha særlig effekt. Årsakene til fraværet er sammensatte og utfordringene er ikke nødvendigvis like fra barnehage til barnehage.

Det er lett å forstå at ansatte i barnehagene, som jobber tett på mange barn, er ekstra utsatt for å bli smittet av ulike sykdommer og må ha lavere terskel for å holde seg hjemme når snørra renner og feberen herjer. Men når hver fjerde barnehage har over 20 prosent fravær i perioder, er det grunn til å tro at problemene stikker dypere enn litt forkjølelse.

Situasjonen skaper et dårligere tilbud til barnehagebarna og svekker arbeidsmiljøet. Dessuten er det kostbart for kommunen og samfunnet. Ledelsen ved hver enkelt barnehage har et ansvar for å bedre situasjonen og legge til rette for et arbeidsklima der det er trivelig og meningsfylt å gå på jobb. Ledere som bryr seg, legger forholdene til rette for å tilpasse arbeidsoppgavene til de ansatte og som følger opp medarbeidere som er borte fra jobben, viser seg å være tiltak som virker for å få ned fraværet.

Men dette er også et ansvar som den administrative og politiske ledelsen må ta bedre tak i. Så langt har de ikke klart å finne tiltak som bidrar til at utviklingen går i riktig retning. Da må det lages bedre planer for å skape bedre tjenester og et bedre arbeidsmiljø.

På forsiden nå