Adresseavisen mener

Gratulerer med valgdagen

Vi oppfordrer alle til å bruke stemmeretten!

I dag kan du være med å bestemme hvem som skal styre din kommune og ditt fylke de neste fire årene. Godt valg!   Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Saken oppdateres.

Norge er et av de mest robuste demokratiene i verden, fastslår Freedom House, en uavhengig organisasjon som analyserer graden av demokrati og frihet i verdens nasjoner.

Sammen med Finland og Sverige kommer Norge best ut, også i årets rapport. Vi er så vant til å toppe slike rangeringer at nyheten knapt registreres.

Men organisasjonens oversikt viser at vi aldri skal ta frihet og demokrati for gitt. Det er ingen naturlov at tilkjempede rettigheter varer. Tvert om. I sin nyeste rapport konkluderer Freedom House med at det for 13. år på rad er mindre demokratisk frihet i verden.

Etter jernteppets fall spredte demokratiet seg til hele Europa, men nå peker pilene i feil retning flere steder. Korrupsjon og populistiske krefter undergraver den frie pressen og rettsstaten i flere land. En farlig forståelse av demokrati, der valgte ledere får vide fullmakter og minoriteter mister grunnleggende rettigheter, brer om seg.

Et grelt eksempel er Ungarn. Landet ble erklært «fritt» av Freedom house i 1990, men er nå i kategorien «delvis fritt» i organisasjonens oversikt.

Ifølge Freedom House er tilbakegangen særlig stor når det kommer til gjennomføringen av frie valg. Valg preget av svindel, tvang, knebling av reell opposisjon og manipulering av valgkretser brer om seg. Utviklingen er både nedslående og skremmende.

Heldigvis er vi ikke der i Norge. Vi er ikke på vei dit heller. Det liberale demokratiet står sterkt. Som Freedom House skriver: «Valg er frie og rettferdige, og makten roterer jevnlig mellom partiene».

Derfor skal vi gratulerer hverandre med valgdagen i dag. Vi oppfordrer alle til å feire demokratiets festdag med å benytte seg av stemmeretten. Slik er vi med på å sikre at Norge også i framtida er et av de mest robuste demokratiene i verden, der frie og rettferdige valg sørger for fredelige maktbytter i kommuner, fylkesting og Storting. Godt valg!

På forsiden nå