Adresseavisen mener:

For råflott å bygge to nye fylkeshus

Det blir uansett ikke lett å be trønderne om å stramme livreima dersom fylkespendlerne spanderer på seg rød løper til jobb.

Trondheim Stasjonssenter blir et nytt kollektivknutepunkt for både jernbane, hurtigbåt og buss. Men bygget skal også ha plass til boliger og kontorer. Her sett fra Jernbanebrua.  Foto: ILLUSTRASJON: ARKIPLAN/ASPLAN VIAK

Saken oppdateres.

Fylkesrådmannen i Trøndelag har foreslått å bygge to nye administrasjonsbygg, ett i Trondheim og ett i Steinkjer, slik at pendlerne i fylkeskommunen skal få kortere vei å gå til toget. Det mener Miljøpartiet de Grønnes toppkandidat i Trøndelag, Tommy Reinås, er sløsing med offentlige midler. Vi mener Reinås har et poeng. Spesielt med tanke på at fylkeskommunen allerede har en enorm gjeld og må kutte i tjenestetilbudet og bemanningen.

LES OGSÅ: Omkamp og nye bygg samler ikke Trøndelag

Vi mener det er feil å bruke over en halv milliard kroner på nye fylkeshus når fylkeskommunen står overfor store økonomiske utfordringer. Reinås ønsker ifølge Trønder-Avisa også å avlyse den todelte organiseringen av fylkeskommunen, som var en forutsetning da de to fylkene slo seg sammen. Avtalen gikk ut på at fylkesrådmannen skal sitte i Steinkjer, mens fylkesordføreren skal ha sete i Trondheim. Den beslutningen ligger fast, og en omkamp om å samle fylkesadministrasjonen på ett sted er ikke realistisk i overskuelig fremtid.

LES OGSÅ: Fylkesansatte kan få kortere vei å gå til toget

Det er imidlertid ikke for seint å revurdere om Trøndelag trenger to nye fylkeshus. Politikerne har vedtatt å utrede nybyggingen og rådmannen skal legge frem et forslag i slutten av året. Deretter skal fylkespolitikerne si sitt. I en tid hvor fylkespolitikerne må snu hver krone, virker det råflott å planlegge to nybygg til totalt over en halv milliard. Spesielt når hovedargumentet er å spare pendlerne for 12 minutters gange fra fylkeshuset i Erling Skakkes gate til sentralstasjonen i Trondheim. Også i Steinkjer vil de spare rundt 12 minutter ved å bygge nytt. Men det er tross alt noe lettere å forstå behovet for et nybygg i Steinkjer.

Ifølge fylkesrådmannen er det flere millioner kroner å spare i driftsbudsjettet på at ansatte bruker mindre tid på å gå. Det er et tvilsomt argument. Fylkesrådmannen burde heller tatt med helsegevinsten ansatte får ved å gå litt lenger på jobb. Vi skal ikke underslå at det kan være andre gode argumenter for å bygge nytt, men dette må veies opp mot fylkeskommunens gjeld og signaleffekten overfor fylkets innbyggere.

LES OGSÅ: Trøndelag må dra i nødbremsen

Hvorvidt en lokalisering nær kollektivknutepunktene gir en samlet miljøgevinst, mer effektiv administrasjon og bedre lønnsomhet, er argumenter som kan diskuteres. Det blir uansett ikke lett å be trønderne om å stramme livreima dersom fylkespendlerne spanderer på seg rød løper til jobb.

På forsiden nå