Adresseavisen mener

Vi kan ikke la trærne dø på grunn av salting

Anleggsgartnerne i Trondheim er bekymret for trærne i byen. Salting av sykkelveiene fører til en omfattende tredød i sentrum. Det må det gjøres noe med.

Trær i Trondheim dør på grunn av salting. Nå må administrasjonen og politikerne ta problemet på alvor og finne en løsning, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Kim Nygaard

Saken oppdateres.

Venstres Erling Moe har engasjert seg i saken. I dagens formannskapsmøte spør Moe om rådmannen er enig med anleggsgartnerne som mener mindre salting er det beste tiltaket kommunen har for å unngå at vegetasjonen dør.

LES OGSÅ: Kan ha funnet noe som hindrer massedød av trær

Trondheim kommune har gjort et viktig arbeid for å legge forholdene til rette for syklistene, også om vinteren. Men salting av sykkelveier er et omstridt tiltak som også mange vintersyklister synes lite om. Mange etterlyser heller mer børsting og brøyting av sykkelstiene, fremfor å pøse på med hundrevis av tonn salt som skaper sørpe og slaps.

Dersom gartnerne har rett i sine mistanker om at saltet dreper trær som er plantet langs sykkelstiene, må byens myndigheter ta situasjonen på største alvor. Det er viktig å skape gode sykkelveier hele året, men det kan ikke gå på bekostning av trær og planter i byen. Kristian Lauritzen, avdelingsleder for vegavdelingen i Trondheim, sa nylig til Adresseavisen at problemstillingen er kjent. Han mener det kanskje ikke lar seg kombinere å ha et pent bybilde med beplantning og vegetasjon, samtidig som sykkelveiene skal være isfrie gjennom vinteren. Det er en for passiv holdning.

Administrasjonen og politikerne i Trondheim må gjøre noe for å stanse utviklingen. Vi trenger bedre undersøkelser og en plan for hvordan saltmengden kan reduseres for å minske problemet med trær som dør.

Det finnes også alternativer som kan brukes. I Oslo er det satt inn tiltak som skal sørge for at salting ikke dreper trær. Der foregår et pilotprosjekt hvor salt erstattes med andre kjemikalier som er mindre skadelig på vegetasjonen. Et slikt prosjekt bør også vurderes i Trondheim.

Rådmannen i Trondheim må snarest ta en telefon til Oslo for å høre hvilke erfaringer de har om bruk av miljøsalt i stedet for salt som dreper vegetasjon. Det er all mulig grunn til å be om at byens myndigheter finner gode tiltak, og ikke sitter rolig og ser på at hundrevis av trær i byen kveles av salt.

På forsiden nå