Adresseavisen mener

En pallplass Norge bør skjemmes av

Norge kommer på andreplass på ei liste der det er en skam å ligge på toppen. Vi deler seierspallen sammen med USA og Saudi-Arabia i å ha en befolkning der mange nekter å tro at klimendringene er menneskeskapte.

Ungdom over hele landet engasjerer seg til kamp for et bedre klima. Men i Norge finnes det fortsatt mange som nekter å innse sammenhengen mellom klimaendringer og menneskelig aktivitet. Norge, USA og Saudi-Arabia har flest klimaskeptikere, det er en pallplass vi bør skjemmes av å ha, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Scanpix

Saken oppdateres.

Det er en pallplass vi bør skjemmes kraftig over. Undersøkelsen er gjort av analysebyrået YouGov. Der er 30 000 mennesker i 28 ulike land spurt om de mener klimaet på jorden forandrer seg og om det er menneskelig aktivitet som er hovedårsaken til forandringene.

Riktignok mener det store flertallet, også i Norge, at det foregår klimaendringer som helt eller delvis skyldes menneskelig aktivitet, men Norge, USA og Saudi-Arabia skiller seg ut ved at store deler av befolkningen er skeptiske. Åtte prosent av de spurte i Norge svarer at klimaforandringene overhodet ikke skyldes oss mennesker. Bare USA har en større andel som avviser at mennesker har noe med klimaforandringene å gjøre. Folk i India er dem som i størst grad mener at klimaendringer skjer som en følge av menneskelig aktivitet.

Undersøkelsen viser et klart skille mellom øst og vest. Befolkningen i vestlige land er mest skeptiske og har minst tro på at klimaendringer vil ha store konsekvenser for oss alle.

Det er skuffende og underlig at så mange nordmenn stikker hodet i sanden og nekter å ta inn over seg dokumenterte fakta om klimaendringer og menneskelig aktivitet. Vi lever i en opplyst del av verden hvor vi baserer vår kunnskap og handlinger på vitenskapelige funn. Samtidig lever vi på en del av kloden der klimaendringer ennå ikke preger hverdagen vår i samme grad som i andre deler av verden. Det kan være årsaken til at så mange av oss velger å se en annen vei når alarmklokkene ringer.

Når en stor del av befolkningen i den rike, vestlige verden nekter å ta innover seg klimaendringene, kan det fort føre til det blir vanskeligere å skape et grønt skifte. Det er avgjørende at nettopp disse landene går foran for å snu utviklingen.

På forsiden nå