Adresseavisen mener:

Kommunen må få ned det høye sykefraværet

Sykefraværet varierer fra rundt tre prosent til nærmere 23 prosent. Det burde være mulig å høste erfaringer fra de med lavest sykefravær, og de som har lykkes med å redusere fraværet.

Sykefraværet er utfordring for Trondheim kommune. Noen arbeidsplasser har lykkes med å få ned fraværet som på helsebygget på Lade. I en reportasje i fjor sa sykepleier Trine Skånø (i midten) at hun merket at terskelen her er høyere for å sykemelde seg. Til venstre sitter Anna Lena Godø, til høyre Camilla Høgås.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Trondheim kan ikke være bekjent av et sykefravær på over 20 prosent ved enkelte arbeidsplasser i kommunen. Det skaper dårlig arbeidsmiljø, dårlige tjenester og er kostbart for kommunen. Det er spesielt innenfor barnehagesektoren og ved noen sykehjem at sykefraværet har vært skyhøyt i flere år. Kommunen har satt inn tiltak, men det har ikke fått ned fraværet nok. Politikerne må nå sette dette skikkelig på dagsorden, som en av de største utfordringene for kommunen.

LES OGSÅ: Over 20 prosent sykefravær i hver fjerde barnehage

Adresseavisen utfordrer på lederplass denne uka politikerne. Vi peker på saker de folkevalgte bør prioritere de neste fire årene, og det var med en viss spenning vi leste den nye politiske plattformen til det nye styret av byen. Her er sykefraværet knapt nevnt med ett ord, og det er heller ikke konkrete tiltak for å få ned fraværet, bortsett fra noen nye stillinger og flere heltidsstillinger. Heller ikke i neste års budsjett kan vi se noen større satsing på tiltak for å bedre situasjonen. Det er tvert imot kuttet i vikarbruken i barnehagesektoren.

LES OGSÅ: Hun vil finne årsaken til at kvinner er så mye sykere enn menn

Det er ikke slik at politikerne kan vedta lavere sykefravær. Og det er ingen enkle løsninger for å få ned antall sykedager. Trondheim er heller ikke den eneste kommunen som sliter med høyt sykefravær, spesielt innenfor sektorer med mye fysisk arbeid. Årsakene er sammensatt, der både kjønn, alder og utdanning spiller inn. Og det er særlig langtidssykefraværet som øker. I gjennomsnitt er det egenmeldte og legemeldte sykefraværet ved de kommunale barnehagene i Trondheim 11,9 prosent. Det er svært høyt.

LES OGSÅ: Mest sykefravær hos barnehagelærere

Forskning viser at målrettet innsats gir lavere sykefravær. Et samarbeidsprosjekt mellom KS og Nav, «Ned med sykefraværet», er gjennomført i ti barnehager i Trondheim. Det fikk ned sykefraværet i syv av barnehagene. Det viser seg at det er sammenheng mellom lederstil, arbeidsklima og sykefravær. Høyt sykefravær er et ledelsesansvar, og i Trondheim er det store forskjeller mellom de kommunale barnehagene. Sykefraværet varierer fra rundt tre prosent til nærmere 23 prosent. Det burde være mulig å høste erfaringer fra de med lavest sykefravær. Det viser seg også at sykefraværet ikke går ned selv om vi finner årsakene, og de blir diskutert. Løsningen krever handling. Ansvaret for å gjøre de nødvendige tiltakene, ligger hos administrasjonen i kommunen. Politikerne må sørge for at dette blir gjort, og at de folkevalgte gir gode nok rammebetingelser.

På forsiden nå