Adresseavisen utfordrer byens folkevalgte:

Ansett flere i barnevernet

Det haster å styrke tjenesten.

Rita Ottervik (Ap) , Ola Lund Renolen (MDG), Mona Berger (SV) og Marte Løvik (Sp) har alle forpliktet seg til å ansette flere i barnevernet. Adresseavisen mener dette må prioriteres allerede i neste års budsjett.   Foto: Sara Høines

Saken oppdateres.

Rådmannen skriver i sitt eget budsjettforslag at barnevernet fortsatt har «utfordringer i arbeidet med meldinger, undersøkelser, dokumentasjon og evaluering av tiltak». I slike sammenhenger betyr «utfordringer» problemer. Det er alvorlig og kan føre til at barn som trenger hjelp, ikke får det. Likevel styrkes ikke barnevernet. I budsjettet legges det ikke opp til nye stillinger i tjenesten. Det må politikerne rette opp i.


Denne uka har Adresseavisen pekt på hvilke utfordringer Trondheims folkevalgte må løse de neste fire årene. I dag ber vi det nye bystyret prioritere barnevernet. Det betyr at de må sørge for flere ansatte, men også bedre ledelse med tettere oppfølging av dem som sitter med de tyngste beslutningene. Holder det med tiltak i hjemmet? Eller må barnet flyttes?

Ofte sitter unge, nyutdannede saksbehandlere alene med slike tunge avveininger. Mange slutter etter bare få år i jobben. Her må politikerne sørge for at belastningen på den enkelte barnevernsansatte blir mindre. Hvis ikke, risikerer vi at bekymringsmeldinger ligger urørte eller undersøkes altfor dårlig.

I Østbyen i Trondheim måtte barnevernstjenesten i vår gjenåpne flere saker der barn kan ha blitt utsatt for vold, overgrep, omsorgssvikt og rus. Også andre steder i landet har feilaktige henleggelser fått alvorlige konsekvenser for barna. Det er ingen tvil om at tjenesten må styrkes og forbedres, også i Trondheim.

KOMMENTAR: Barna vi alltid glemmer

I den politiske plattformen for de neste fire årene varsler de rødgrønne en opptrappingsplan for flere ansatte i barnevernet og et prøveprosjekt med bemanningsnorm i én bydel. Avtalen sier ingenting om hvor mange stillinger det er snakk om eller når de skal være på plass. Vi mener det haster. Politikerne har allerede lovet å finne mer penger til de eldre neste år. Det samme må gjelde barnevern.

HELE OVERSIKTEN: Dette betyr Trondheims-budsjettet for deg i kroner og øre

Barnevernet får ofte oppmerksomhet først når noe er galt. Når de kommer altfor seint på banen eller fjerner barn fra hjemmet på feilaktig grunnlag. For å sikre de mest sårbare barna, må barnevernstjenesten styrkes nå. Det holder ikke å love bot og bedring etter at skaden allerede har skjedd.

På forsiden nå