Adresseavisen mener

Sp og Ap bommer med kritikken av politiskolen

Regjeringen legger opp til at antall plasser på politiutdanningen skal reduseres fra 550 til 400. Senterpartiet og Arbeiderpartiet er kritiske, men protesten mot forslaget er urimelig. Det er dårlig politikk å utdanne politifolk til arbeidsledighet.

Sp og Ap bommer med sin kritikk av at regjeringen nå reduserer antall plasser på politiutdanningen. Antallet studieplasser må stå i samsvar med behovet, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Gorm Kallestad

Saken oppdateres.

Senterpartiet har skaffet seg økt oppslutning på å kjempe mot alle reformer og forslag til strukturelle endringer de siste årene. En ting er å være kritisk til regjeringens politireform, men den er vedtatt og er i ferd med å gjennomføres. Derfor må fremtidens politistyrke forholde seg til reformen, uavhengig av om Senterpartiet er enig i den eller ikke.

Det er blitt ansatt 2800 flere i politiet de siste årene, og i 2020 nås målet om to politifolk per tusen innbyggere. Politiutdanningen må derfor stå i forhold til behovet vi har for å utdanne nye polititjenestemenn. Når Arbeiderpartiet kaller reduksjonen av 150 studieplasser ved Politihøgskolen for en rasering av politiutdanning, skyter de langt over mål.

Politiutdanningen er spesialisert og kan derfor ikke sammenlignes med utdanning til mer generelle yrker. De som uteksamineres på Politihøgskolens avdelinger i Oslo, Bodø og Stavern, skal i all hovedsak jobbe i politiet. Derfor må antallet studieplasser reflektere hvor mange stillinger det er behov for. Politiutdanningen står derfor i en særstilling sammenlignet med mange andre studieløp. Denne utdanningen er sterkt knyttet til politiet. Studentene går i uniform, og utdanningen ligger innenfor politiloven, ikke universitets- og høyskoleloven.

Derfor er det underlig at Sp trekker frem omstruktureringen av Nord universitet og deres beslutning om å legge ned studietilbud på Nesna og i Sandnessjøen i sin kritikk av endringer i politiutdanningen. Sp's parlamentariske leder, Marit Arnstad, sier til NRK at hun mener regjeringen er inkonsekvent når de mener Nord universitet selv må få avgjøre hvor studiestedene skal ligge og hvordan studiet skal organiseres, men går inn og detaljstyrer Politihøgskolen.

Både Sp og Ap ser bort fra at politiutdanningen står i en særstilling og at det er lite formålstjenlig å utdanne nye politibetjenter uten å se på hvor stort behovet er i årene som kommer.

På forsiden nå