Adresseavisen mener:

Nei til særordninger for muslimske barn

Islamsk Råd Norge foreslår egne barnevernsinstitusjoner for muslimske barn. Det er en dårlig idé.

Styreleder i Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye, mener egne barnevernsinstitusjoner for muslimske barn kan øke tilliten mellom innvandrermiljøer og barnevernet. Adresseavisen skriver på lederplass at en slik løsning ikke er en god idé.   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Barnas religion og kultur må selvsagt respekteres, men løsningen er ikke å segregere barn etter hvilken gud de tilber. Forslaget fra Islamsk Råd (IRN) fremmes i et høringssvar til regjeringens forslag til ny barnevernslov. I lovforslaget står det at barnevernet skal ta hensyn til barnets kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn. Det er for svakt, mener Islamsk Råd.

Til avisen Vårt Land sier styreleder Abdirahman Diriye at det er store tillitsproblemer mellom innvandrermiljøer og barnevernet. Ifølge han vil egne institusjoner for muslimske barn kunne bøte på det, ved å gjøre foreldrene trygge på at barna får en oppdragelse i tråd med familiens verdier.

For det første er dette vanskelig å gjennomføre rent praktisk. Som forskere påpeker i Vårt Land finnes det i dag ulike institusjoner basert på barnas behov. Trenger de rusbehandling? Har de store psykiske problemer? Adferdsvansker? Det sier seg selv at det blir både vanskelig og dyrt å ha slike spesialiserte institusjoner kun for muslimske barn og ansatte.

De største utfordringene ved forslaget er likevel ikke praktiske, men prinsipielle. I møte med det offentlige skal barn først og fremst behandles som barn, ikke som muslimske barn, kristne barn eller ateistiske barn.

Ja, deres religiøse bakgrunn skal tas hensyn til. Men å skreddersy velferdsløsninger etter folks religion er en farlig vei å gå. Jo større mangfold i samfunnet, jo større behov for felles arenaer og felles løsninger. Egne tilbud for bestemte grupper kan være med på å skape uheldige parallellsamfunn. Det bør ikke det offentlige bidra til.

Vi er derfor glade for at barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i Vårt Land onsdag avviser å opprette egne barnevernsinstitusjoner for muslimer eller andre religiøse grupper. I stedet vil regjeringen rekruttere flere fosterforeldre med minoritetsbakgrunn, involvere barnets nettverk mer og øke barnevernets kunnskap om kultur og kommunikasjon. Dette er alle fornuftige tiltak. Nå må regjeringen sørge for at barnevernet får nok ressurser til å gjennomføre dem.

På forsiden nå