Adresseavisen mener

Billigere bensin? Vet ikke Sp at vi lever i 2019?

Billigere bensin var i mange år et av Fremskrittspartiets fremste krav. Nå har partiet gitt opp, mener Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han vil at Sp skal overta som bilistenes parti – men står for en bilpolitikk som er helt avleggs.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum går inn for å senke drivstoffavgiftene, noe staten vil tape 900 millioner kroner på.  Foto: Terje Pedersen, Scanpix

Saken oppdateres.

Klassekampen fortalte onsdag at Sp går inn for å redusere drivstoffavgiftene når de legger fram sitt alternative forslag til statsbudsjett i neste uke. De vil senke bensinavgiften med 15 øre og dieselavgiften med 35 øre. Men et bredt politisk flertall arbeider for å få fossilbilene bort fra veiene. Sp’s forslag er et skritt i feil retning.

Det er heller ikke mye som tyder på at partiet vil få gjennomslag for å senke drivstoffavgiftene. Det er selvfølgelig Vedum klar over, og han har sikkert vært forberedt på at forslaget vil bli stemplet som populisme. Forslaget tyder på at det er viktigere for partiet å score billige poeng hos velgerne enn å vise at de tar klimaproblemene på alvor.

Vedums uttalelser til Klassekampen inneholder riktignok et par poenger. Mange nordmenn har en økonomi som tilsier at de ikke kan kjøpe nye elbiler med lang rekkevidde. De må fortsatt kjøre brukte fossilbiler i flere år. Han har også rett i at de fleste nordmenn fortsatt er avhengige av bil. I distriktene, der kollektivtilbudet er dårlig og avstandene store, er bilavhengigheten større enn i byene.

Men å redusere avgiftene på bensin og diesel vil selvfølgelig komme alle til gode, uansett hvor de bor. Det bryter også med prinsippet om at den som forurenser, skal betale.

LES OGSÅ: Foreslår veiprising heller enn bompenger

Vedum hopper dessuten bukk over at samlet sett er bilavgiftene i Norge blitt mye lavere gjennom mange år. Statens inntekter fra nybilsalget er halvert på ti år. - Frp har økt avgiftene for bilistene, sier partilederen. Det stemmer bare delvis, for i regjeringsposisjon har Frp også vært med på å senke bilavgifter.

Noen øres endring i drivstoffprisene avgjør ikke om vi lykkes i kampen mot klimautslipp. Men når partilederen snakker om lavere bensinpris, er det dette som blir lagt merke til. På den måten gir Sp et signal til velgerne om at partiet ikke er spesielt opptatt av klimaendringene – vår tids aller største problem. I stedet foreslår de å kaste bensin på bålet.

På forsiden nå