Adresseavisen mener

På tide å tenke nytt om sykefravær

Nok en gang kommer det skremmende høye tall for sykefravær blant ansatte i Trondheim kommune. Tiltak som er satt inn, har ikke hatt ønsket effekt.

Formannskapet i Trondheim ber rådmannen om nye planer og tiltak mot høyt sykefravær. Det er på tide at både administrasjonen og politikerne setter fraværet høyere på den politiske dagsorden, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Denne uka var det fraværstallene blant skoleansatte som var tema. Fraværet i trondheimsskolen har økt fra 4,8 prosent i tredje kvartal i fjor, til 7,4 prosent i år. Høyest fravær i skolen finner vi blant miljøarbeidere og assistenter. Men også i barnehagene og blant ansatte i barnevernet er fraværet høyt.

Det har gjennom flere år blitt lagt frem rapporter som viser at Trondheim sliter med høyt sykefravær og at det er høyere enn i sammenlignbare kommuner. Det er store variasjoner mellom ulike arbeidssteder og ulike arbeidsgrupper på samme enhet. Det er liten grunn til å tro at folk i Trondheim er mer syke enn andre. Når én skole nesten ikke har fravær, mens andre har fravær langt over landsgjennomsnittet, tyder det på at noen av årsakene også ligger på den lokale arbeidsplassen.

Selv om årsakene til fravær er sammensatte, viser situasjonen at det trengs lokale tiltak for å snu utviklingen. Fraværet i skolen er høyest blant de med lavest utdanning, som har få varierte arbeidsoppgaver og som jobber tett på vanskeligstilte elever. Slike funn bør forfølges når nye tiltak skal innføres.

Et høyt sykefravær i oppvekstsektoren går først og fremst utover skolebarn, barnehagebarn og barnevernsbarn som får et dårligere tilbud enn de fortjener. I tillegg er det svært kostbart for oss alle og skaper en ond sirkel ved at belastningen på dem som er på jobb, blir større. Det skaper dårlig arbeidsmiljø som igjen kan føre til mer sykefravær og nye utfordringer. Et høyt sykefravær er derfor også dårlig butikk og dårlig kommuneøkonomi.

Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en sak der ulike tiltak blir gjennomgått. Det er på høy tid. Tiden er inne for et grundig arbeid der den administrative og politiske ledelsen har dette som et hovedmål. Utviklingen vi har sett den siste tiden, kan ikke fortsette.

På forsiden nå